صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امروز 12 نامزد وزیر به مجلس نمایندگان معرفی می‌شود

امروز 12 نامزد وزیر به مجلس نمایندگان معرفی می‌شود

افغانستانما: قرار است امروز، شنبه چهارم قوس، نامزد وزرای جدید از سوی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به مجلس نمایندگان معرفی شود.
بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، آقای دانش امروز  12نامزد وزیر را به مجلس نمایندگان معرفی میکند.
اسناد و مدارک این نامزد وزرا قبلا به مجلس نمایندگان فرستاده شده است و بعد از معرفی، نمایندگان در روزهای آینده، برای آنها صندوق رأی خواهند گذاشت.
بر اساس فهرست دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، طارق شاه بهرامی به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع، ویس احمد برمک به عنوان نامزد وزیر وزارت داخله، حمید طهماسی به عنوان نامزد وزیر وزارت ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری به عنوان نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی، گل آغا شیرزی به عنوان نامزد وزیر وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، نرگس نهان به عنوان نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، یما یاری به عنوان نامزد وزیر وزارت فواید عامه، مجیب الرحمان کریمی به عنوان نامزد وزیر وزارت احیا و انکشاف دهات، نصیر احمد درانی به عنوان نامزد وزیر وزارت زراعت و مالداری، فیض الله زکی به عنوان نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مصطفی مستور به عنوان نامزد وزیر وزارت اقتصاد و شهزاد گل آریوبی به عنوان نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد.
مجلس نمایندگان در ماه عقرب سال 1395 خورشیدی، 13 وزیر را به دلیل مصرف نکردن حداقل 70 درصد از بودجه انکشافی شان، استیضاح کرد و 7 تن از آنها را سلب اعتماد کرد.
پس از آن حکومت دلایل نمایندگان مجلس را برای سلب صلاحیت وزرا«غیرموجه» دانست و این مسئله را به دادگاه عالی فرستاد و وزرای سلب صلاحیت شده را نیز به عنوان سرپرست گماشت. با وجود گذشت بیش از یکسال از این مسأله، اما دادگاه عالی هنوز نظرش به صورت علنی اعلام نکرده است.
پس از آن، وزیر دفاع، وزیر معادن و پطرولیم و وزیر اطلاعات و فرهنگ استعفا دادند. وزرای داخله، اقتصاد، زارعت و معارف برکنار شدند و وزیر سرحدات و قبایل به عنوان والی گماشته شد و از سمت وزارت کناره گیری کرد.
با وجود اینکه 12 نامزد وزیر امروز به مجلس نمایندگان معرفی میشود، اما هنوز وزارتهای امور خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ از سوی پرستها اداره میشود و نامزد وزرای آنها مشخص نیست.