صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور خواستار بررسی پرونده خودکشی زهرا خاوری شد

معاون رئیس جمهور خواستار بررسی پرونده خودکشی زهرا خاوری شد

افغانستانما: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم معرفی نامزد وزیر وزرات تحصیلات عالی، خواستار بررسی بی ‎‌طرفانه پرونده خودکشی زهرا خاوری شد.
آقای دانش دیروز، شنبه 4 قوس، نجیب الله خواجه عمری را به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی به کارمندان این وزارت معرفی کرد.
او در این مراسم از وضعیت فعلی دانشگاهها و برخورد استادان با دانشجویان، به ویژه دانشجویان دختر، به شدت انتقاد کرد و گفت این وضعیت یک زنگ خطر جدی را به صدا در آورده است.
معاون رئیس جمهور افزود: داستان خودکشی زهرا خاوری، محصلی که در ماههای آخر فراغت خود قرار داشت و والدین و دوستانش، چشم به انتظار فراغت او بودند، نباید یک امر عادی تلقی شود.
او تاکید کرد، جدا از اینکه این قضیه باید از نگاه عدلی و قضایی بررسی شود، مقامهای وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه کابل باید علل و عوامل این قضیه را که مربوط به مسایل داخلی محیط تحصیلی میشود، نیز بصورت جدی بررسی کنند.
 اوگفت: «آیا این قابل قبول است که یک دختر با این همه شرایط سخت و دشوار از دورترین و فقیرترین نقاط کشور با شور و شوق فراوان، خود را به پوهنتون برساند ولی وقتی وارد پوهنتون شود، یا دست به خودکشی بزند و یا پوهنتون را برای خود جهنمی ببیند که آرزو کند هر چه زودتر از شر آن خلاص شود؟»
آقای دانش افزود: «غیر از قضیه زهرا خاوری، داستانهای زیاد دیگری از نحوه نمره دادنها و سخت گیریهای بیجا و حتی برخوردهای تعصب آمیز قومی و زبانی و مشکلات داخل لیلیهها شنیده میشود و حتی بدتر و تأسف آورتر از همه حکایتهایی است که از سوء استفادههای جنسی و اذیت و آزار دختران در پوهنتونها نقل میشود.»
او همچنین پرسید که: آیا این مایه ننگ نیست که دختر محصلی به هم صنفیهایش و حتی مدیر تدریسی پوهنحی به دختران توصیه کند که «هیچ وقت تنهایی به اطاق استادان مرد نروید!»
معاون رئیس جمهور گفت، اگر اینگونه حکایتها از زبان یک نفر و یا ده نفر نقل میشد، شاید میگفتیم انگیزههای شخصی در میان است، اما وقتی صدها نفر به طور مستند شهادت میدهند، آیا میتوان گفت که همه آنها دروغ و افترا است؟
او هشدار داد " اگر وزارت تحصیلات عالی دست به اصلاحات نزند، میترسم، روزی فرا رسد که این رویدادها تبدیل به یک اعتراض ملی و انفجار مهیبی شود که باعث پشیمانی همگان گردد." معاون رئیس جمهور به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد کرد که برای مبارزه با فساد اخلاقی و " اندیشههای تاریک" در این وزارت، یک معاونت خاص و یا ریاست امور فرهنگی و تربیتی ایجاد کند تا به اینگونه مسایل رسیدگی شود.
او تاکید کرد که آموزش آلوده به فساد، انحراف و افراطیگری هیچ سودی برای مردم ما ندارد و باید برای دانشجویان در کنار علم، انسانیت، اخلاق، اعتدال و عدالت طلبی نیز آموزش داده شود.
زهرا خاوری دانشجوی سال پنجم دانشکده وترنری دانشگاه کابل بود و  یکشنبه هفته گذشته به دلیل رد شدن مکرر پایان نامهاش، در لیلیه دخترانه دانشگاه کابل خودکشی کرد.
در پی خودکشی او، انتقادات زیادی از وضعیت دانشگاه کابل و برخورد استادان این دانشگاه با دانشجویان مطرح شد و شماری زیادی از دانشجویان فعلی و سابق این دانشگاه تجربیات خود از برخورد تبعیض آمیز و آزار و اذیت جنسی را در شبکههای اجتماعی نوشتند.