صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان: کمیسیون انتخابات با بحران مدیریتی مواجه است

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان: کمیسیون انتخابات با بحران مدیریتی مواجه است

افغانستانما: مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان( تیفا) میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات کشور با بحران مدیریتی مواجه است و حکومت در امور آن مداخله میکند.
تیفا دیروز، دوشنبه 6 قوس، در کنفرانس خبری در کابل، حکم رئیس جمهور در مورد آغاز به کار دوباره کمیته گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را، خلاف قانون دانست و گفت که حکومت میخواهد فرد مورد نظر خود را در رأس کمیسیون انتخابات، بگمارد.

آنها همچنین گفتند که برگزاری انتخابات به تاریخ 16 سرطان سال آینده خورشیدی، ناممکن است و افزودند که دلیل اصلی برگزار نشدن انتخابات در تاریخ معین آن، نبود اراده جدی حکومت است. نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت که هنوز هیچ آجندای اصلاحی برای برگزاری انتخابات نه از سوی حکومت و نه از سوی نهادهای حمایت کننده انتخابات، تهیه نشده است.
با وجود اینکه نهادهای حمایت کننده از پروسه انتخابات در مورد برگزاری به موقع انتخابات ابراز نگرانی میکنند، اما مقامات حکومت وحدت ملی همواره تاکید کردهاند که متعهد به برگزاری انتخابات هستند و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها در تاریخ معین آن برگزار خواهد شد.
مقامات حکومت همچنین تاکید میکنند که به اصلاحات انتخاباتی متعهد هستند و اصلاحات جدی در کمیسیون انتخابات برای برگزاری شفاف انتخابات، بوجود خواهد آمد.
چندی قبل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از سمت خود استعفا داد. در پی استعفای او، رئیس جمهور حکم آغاز به کار دوباره کمیته گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را برای انتخابات یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات، صادر کرد. در پی صدور این حکم، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان( تیفا) و موسسه دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان( ایتوا) واکنش نشان دادند و این حکم را خلاف قانون دانستند.