صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جاپان برای توسعه مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان 9،1 میلیون دالر کمک کرد

جاپان برای توسعه مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان 9،1 میلیون دالر کمک کرد

افغانستانما: سفارت جاپان اعلام کرده است که برای توسعه زندگی و محو بیماری فلج کودکان در مناطق مشترک مرزی افغانستان-تاجیکستان، 9.1 میلیون دالر کمک میکند.
توافقنامههای اهدای این کمک در سفارت جاپان در کابل روز دوشنبه 6 قوس، میان میتسوجی سوزوکا سفیر جاپان، تاکاشی و اتانابی نماینده ارشد اداره همکاریهای جاپان، بانو ادل خدر، نمایندهی اداره یونیسف و جوسیلن میسن رئیس عمومی برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان با حضور فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، مختار غفارزوی نماینده وزارت احیا و انکشاف دهات و شرفالدین امام، سفیر تاجیکستان امضا شد.
جاپان گفته امیدوار است که این کمکها زندگی 1.8 میلیون روستایی را که در مناطق مرزی دو کشور هستند، رونق ببخشد و آنان را خودکفا سازند.
تحکیم ثبات، رشد سطح اقتصادی، خودکفایی و تشویق جوامع دو طرف مرز در رابطه به همکاریهای همهجانبه از اهداف دیگر این برنامه است. مرحله دوم پروژهی «لیتاکا» طبق طرزالعمل برنامهی ملی میثاق شهروندی فعالیتهای خود را انجام میدهد.
مختار غفارزوی رئیس انستیتوت انکشاف دهات گفت: این حمایتهای سخاوتمندانه، زنان، مردان، جوانان، فارغالتحصیلان، دهقانان و مردمان روستایی افغانستان را در راستای تغییری مثبت و بلند رفتن استانداردهای زندگیشان کمک بسزایی میکند.
آقای غفارزوی افزود، حمایت‌‌های مالی جاپان در مرحلهی اول پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغان - تاجیک (لیتاکا) باعث اعمار و تجهیز ۷ مرکز تسهیلات تجارت محلی شد و نیز به ۷۱۶ تن از باشندگان محل، مهارتهای جدید تجارتی آموزش داد، که در نتیجه برای ۵۰۰ تن از روستاییان کار مداوم ایجاد شد. این دستآوردها، بزرگ است و ماندگار خواهد بود.
هدف مرحله دوم پروژهی رشد معیشت در ساحات مرزی افغان– تاجیک در ۶ ولسوالی (شهربزرگِ بدخشان، ینگی قلعه، دشت قلعه و چاه آبِ تخار، امامصاحبِ کندز و ولسوالی خلم ولایت بلخ) است.
گفتنی است که مجموع کمک جاپان برای مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان، 17.7 میلیون دالر است که 8.6 میلیون دالر آن به خریداری واکسین پولیو، برای جلوگیری از بیماری فلج اطفال، اختصاص داده شده است.