صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، نقشه راه کاهش خطرات را نهایی می‌کند

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، نقشه راه کاهش خطرات را نهایی می‌کند

افغانستانما: اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث دیروز، سه شنبه 7 قوس، برای نهایی کردن نقشه راه کاهش خطرات حوادث، سومین ورکشاپ مشورتی را برگزار کرد. در این نشست مشورتی دو روزه، نمایندگان ارگانهای دولتی، موسسههای داخلی و خارجی مربوط به حوادث شرکت کرده بودند.
مسئولان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگویند که شرکت کنندگان در این نشست در مورد تطبیق چارچوب سندای و تقشه راه کاهش خطرات حوادث برای دو روز بحث خواهند کرد. پیش از این، اداره ملی مبارزه با حوادث برای ایجاد نقشه راه کاهش خطرات حوادث دو نشست مشورتی را برگزار کرده بود. بهگفته آنان با تطبیق چارچوب سندای و نقشه راه کاهش خطرات، تا 13 سال آینده افغانستان در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.
محمدقاسم حیدری معین پالیسی و انسجام اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که مطابق گزارشها و ارزیابیها، افغانستان در معرض خطر قرار دارد و وضعیت آن «وخیم» گزارش شده است. او افزود که برای کاهش خطرات حوادث آنچه که تعهد کردیم را تطبیق خواهیم کرد.
آقای حیدری همچنین از ارگانهای دولتی خواست تا در روند تطبیق برنامههای کاهش خطرات حوادث «از هیچگونه همکاری و تخصیص منابع» دریغ نکنند. 
افغانستان با عضویت در چارچوب سندای، متعهد شده است که برای کاهش خطرات حوادث، نقشه راه کاهش خطرات را تکمیل و تطبیق کند.
چارچوب سندای برای سالهای 2015-2030 در سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در شهر سندای ایالت میاگی جاپان برای کاهش خطرات حوادث طرح شد و از سوی 187 کشور در سال 2015 به تصویب رسید. این چارچوب، اولویتها و هدفهای مشخصی را برای کاهش خطرات حواث دنبال خواهد کرد. پیش از این، چارچوب هیوگو بین سالهای 2005 تا 2015 برای کاهش خطرات تطبیق میشد.
این در حالی است که حوادث طبیعی در کشور سالانه جان صدها تن را میگیرد و خسارات مالی هنگفتی برجا میگذارد. برفکوچ و سیل در فصل سرما حوادثی اند که در برخی از ولایتها در سالهای گذشته خسارات زیادی به مردم وارد کرده است.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در سالهای گذشته بیشتر به آسیب دیدگان کمک کرده؛ اما برای جلوگیری از تلفات و خسارات از حوادث طبیعی، کمتر فعال بوده است. در کار این اداره، موسسههای داخلی و خارجی نیز برای آسیب دیدگان حوادث همکاری کرده است.
همچنین دیروز نماینده دفتر کمکهای بشری «فوکس» در این نشست گفت که آنان در همکاری با اداره ملی مبارزه با حوادث تلاش خواهند کرد تا با تطبیق چارچوب سندای، میزان مرگ و میر ناشی از حوادث را کم کنند. اروند کمار سینها، مدیر ارشد دفتر کمکهای بشری فوکس گفت که همکاریها و کمکهایش را در تطبیق و نهایی سازی نقشه راه برای کاهش خطرات حوادث ادامه خواهد داد.