صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پرچوى برق در کابل تا ١٥ قوس از ١٢ به ٨ ساعت کاهش می یابد

پرچوى برق در کابل تا ١٥ قوس از ١٢ به ٨ ساعت کاهش می یابد

شرکت برشنا، مى گويد پرچوى هاى برق در شهر کابل که به دنبال افزايش مصرف آن بيشتر شده، تا ١٥ قوس، در ٢٤ ساعت؛ از ١٢ به ٨ ساعت کاهش خواهد يافت.
از حدود يک ماه به اين طرف، اکثر مناطق شهر کابل در ٢٤ ساعت حدود ١٢ ساعت برق دارند.
به گزارش پژواک، محب الرحمن مومند رييس برق کابل شرکت برشنا، دیروز در يک نشست خبرى در اين مورد گفت: «امسال زمستان ده روز پيش آمد؛ همين بود که نظم برق را در چند روز اخير برهم زد.»
به گفته او به دنبال کم شدن آب در بندهاى برق سروبى و ماهيپر کابل، توليد اين بندهاى برق از ١٧٠ به ٧٠ ميگاوات کاهش يافت و اين امر، در کنار اسراف زياد در مصرف برق از سوى برخى شهريان کابل سبب شد که پرچوى هاى برق به وجود آيد.
اما او افزود که براى کم شدن پرچوى ها تا پانزدهم قوس (ماه جارى) دستگاه هاى برق حرارتى (ديزلى و گازى) که ظرفيت ١٤٠ ميگاوات برق را دارد، روزانه براى ١٨ ساعت در کابل فعال خواهد شد.
وحيد الله توحيدى سخنگوى شرکت برشنا گفت که برعلاوۀ فعال کردن دو دستگاه حرارتى توليد برق، ٥٠ ميگاوات برق اضافى از ازبکستان خريدارى شده است. 
به گفته او ٥٠ ميگاوات برق ازبکستان؛ شامل شبکه برق کابل شده و با روشن شدن دستگاه هاى يادشده، پرچوى هاى برق در شهر کابل در ٢٤ ساعت، از ١٢ ساعت به هشت ساعت کاهش خواهد يافت. اين درحالى است که برخى شهريان شکايت دارند که شرکت برشنا، در توزيع برق از عدالت کار نمى گيرد.
عبدالصبور باشنده کمپنى شهر کابل گفت که مردم در اين منطقه، در ٢٤ ساعت حدود ١٢ ساعت برق نمى داشته باشد؛ اما برخى مناطق چون نيازبيک، کارته مامورين و غيره يا ٢٤ ساعت برق دارند و يا پرچوى هاى برق آنها در ٢٤ ساعت حدود دو ساعت مى باشد.
همچنان وى افزود که برق برخى مناطق در روز نوبت پرچوى، ساعت هاى هشت و هشت و نيم شب مى آيد؛ اما در برخى مناطق به شمول منطقۀ آنها، حوالى ساعت ١١ شب مى آيد.
وى افزود: «این بيعدالتى نه تنها امسال بل در زمستان هاى سال هاى پيش نيز وجود داشت. اميدوارم مسئولان جلو آن را بگيرد.»