صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله توزیع جواز حمل سلاح را از سر گرفت

وزارت داخله توزیع جواز حمل سلاح را از سر گرفت

افغانستانما: مسئولان وزارت داخله اعلام کردند که صدور مجوز حمل سلاح پس از دو سال توقف، اکنون از سر گرفته شده است. ویس احمد برمک سرپرست وزارت داخله دیروز، سهشنبه 7 قوس، در یک نشست خبری گفت که پس از بازنگری طرزالعمل صدور جواز حمل سلاح در شورای امنیت ملی، این پروسه از سر گرفته شده است.
سرپرست وزارت داخله گفت که هدف از تصویب این طرزالعمل، صدور مجوز حمل سلاح به منظور استفاده برای دفاع مشروع به شهروندان است. وی تأکید کرد که سلاحهای دارای جواز فقط برای محافظت شخصی دارندگان جواز استفاده خواهد شد.
دفاع مشروع در این طرزالعمل چنین توضیح داده شده است: دفاع در برابر حمله و تعرض، دفاع متناسب با خطر تهدید کننده، دفاع تنها برای رفع خطر، دفاع در برابر عمل مغایر قانون و غیرعادلانه و در صورتی که مدافع باعث عمل جرمی مهاجم نشود. در طرزالعمل همچنان آمده اگر سلاحهای دارای جواز در موارد غیر از مواد این طرزالعمل استفاده شود، جواز باطل و با دارندگان آنها برخورد قانونی خواهد شد.
این طرزالعمل اجازهی صدور جواز برای سلاحهای سنگین مانند آرپیجی و غیره را نمیدهد؛ فقط جواز برای سلاحهای سبک صادر میشود.
سرپرست وزارت داخله در این نشست خبری گفت، هر فرد حق دارد تا برای حمل یک قبضه سلاح درخواست جواز کنند؛ اما اگر بیشتر از آن در اختیار داشته باشد، باید آن را به دولت تسلیم کند.
بر بنیاد گفتههای سرپرست وزارت داخله، پیش از این در سراسر کشور برای 90 هزار میل سلاح جواز صادر شده که براساس طرزالعمل جدید، نیاز است تا این جوازها مجدداً صادر شود.
جواز حمل سلاح در کشور بیشتر از سوی تجار و کارمندان بلندپایهی دولتی گرفته میشود؛ اما در برخی موارد گروههای دیگری نیز که به دلیل خصومتها و اختلافات ذاتالبینی احساس خطر میکنند، به بهانههایی خواستار مجوز حمل سلاح از وزارت داخله میشوند.