صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هزار واحد مسکونی برای خانواده های شهدای نیروهای امنیتی ودفاعی ساخته می‌شود

هزار واحد مسکونی برای خانواده های شهدای نیروهای امنیتی ودفاعی ساخته می‌شود

افغانستانما: حکومت وحدت ملی پروژه اعمار هزار واحد مسکونی را برای بازماندگان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور آغاز کرد. این پروژه دیروز، سه شنبه 7 قوس، با سخنرانی رئیس جمهور غنی و با حضور سفیر غیر مقیم قطر در افغانستان، در ارگ ریاست جمهوری افتتاح شد.
رئیس جمهور در سخنرانی خود گفت که این پروژه به صورت ویژه برای ورثههای شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در نظر گرفته شده است.
او افزوده که در سایر پروژههای ساختمانی و مسکن نیز به خانوادههای قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، اولویت داده خواهد شد.
همچنین سید منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن در مراسم افتتاح این پروژه گفت که تفاهمنامه اعمار این پروژه حدود دو سال قبل با بنیاد خیریه « الغرافه» به امضا رسیده بود. او افزود که از آن زمان تا کنون ساحه اعمار این واحدهای مسکونی مشخص شده و طرح و دیزاین آن نیز تکمیل گردیده است.
این واحدهای مسکونی قرار است در ساحه مربوط به جایداد تصدی ملی بس واقع در منطقه« خوشحال خان» شهر کابل، ساخته شود.
نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن به روزنامه« افغانستانما» گفت که هزینه ساخت این واحدهای مسکونی بیشتر از 50 میلیون دالر در نظر گرفته شده است و بصورت کمک بلا عوض، از سوی بنیاد خیریه الغرافه، پرداخت میگردد.
خانم لنگر همچنین افزود که کار ساختمانی این پروژه را وزارت شهرسازی به پیش می برد و در مدت سه سال آینده، تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
مقامات حکومت وحدت ملی میگویند که برای توجه بیشتر به خانوادههای سربازانی که در جنگ جان خود را از دست دادهاند، برنامههای بیشتری روی دست دارند و تلاش میکنند که به مشکلات آنها رسیدگی کنند.
پیش از این همواره از عدم توجه حکومت به خانوادههای قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انتقاد شده و گفته شده که حکومت بازماندگان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را به فراموشی سپرده است.