صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنرال نيکولسن: نيروهاى افغان به خاطر امنيت جهان علیه تروریزم میجنگند

جنرال نيکولسن: نيروهاى افغان به خاطر امنيت جهان علیه تروریزم میجنگند

قوماندان عمومى نيروهاى امريکا و ناتو در افغانستان مى گويد که جنگ و مبارزۀ نیروهای امنیتی افغان در مقابل تروریزم، نه تنها به خاطر مردم و وطن شان است، بلکه به خاطر امنيت جهان علیه تروریزم است.
به گزارش پژواک، جنرال نیکولسن قوماندان نیروهای ناتو و امريکا درافغانستان، اين اظهارات را روز پنجشنبه حین ديدار از نیروهای قطعات خاص پوليس در ولایت لوگر ابراز داشت.
قوماندان ناتو وعده سپرد که نیروهای ناتو، در جنگ کنونی همراۀ نیروهای افغان خواهد بود و در کنار آنها باقی خواهد ماند.
جنرال نيکولسن افزود که مردم افغانستان، نیاز مبرم به آوردن صلح و ثبات در کشور دارند.
او خطاب به نیروهای قطعات خاص افغانستان گفت که مردم و خانواده های شما، آرزوى صلح در کشور را دارند و باید به صلح پایدار دست یابید. جنرال نیکولسن افزود: "شما تاکنون هیچ جنگی را در مقابل طالبان مسلح نباخته اید و در آینده نیز جنگ افغانستان را نمی بازید و پیروز خواهید بود."
به گفته وی، تا زمانی که قهرمان هايى مانند نیروهای امنیتی افغان وجود داشته باشد، هیچ وقت مخالفان مسلح پیروز نخواهند شد.
موصوف یکبار دیگر تعهد نمود که نیروهای قطعات خاص را توسعه خواهند داد؛ زیرا وظیفۀ بزرگی را به پیش میبرند و تهدابى را برای جامعه و وطن خود گذاشته اند.
اين جنرال ارشد ناتو، در ارتباط به اعلام پالیسی جدید امریکا در افغانستان گفت که در این مبارزه، همراه مردم و نیروهای امنیتی افغان خواهیم بود و تا آخر جنگ در کشور باقی خواهیم ماند.
مل پاسوال سید محمد روشن دل قوماندان عمومی قطعات خاص وزارت امور داخله نیز گفت: "ما با ریختن خون خود، علیه دشمنان افغانستان ایستادگی می کنیم و در مقابل افراط گرایی نیز مبارزه خواهیم کرد؛ تا فضای امن را در کشور به وجود بیاوریم."