صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فعالان مدنی هرات از گسترش فعاليت داعش در کشور اظهار نگرانى کردند

فعالان مدنی هرات از گسترش فعاليت داعش در کشور اظهار نگرانى کردند

به گزارش خبرگزاری پژواک مسوولان نهاد مدنى موسوم به "سازمان خط نو"، با ابراز نگرانى از وضعيت امنيتى درکشور میگویند که شکست گروه داعش در کشورهاى سوريه و عراق، سبب خواهد شد تا اين گروه فعاليت هايش را در افغانستان گسترش دهد.
ناصر گلرانی مسوول سازمان خط نو در ولايت هرات گفت براساس مشاهداتی که صورت گرفته است،  گروه داعش در کنار تحرکات فيزيکی و فرهنگی، در برخى ولايات سرباز گيرى مى کند.
وی افزود: "اوضاع بد امنيتی، زمينه را برای فعاليت گروه داعش در کشور مساعد می سازد؛ تا ازاين طريق خود را به اهداف شان برسانند."
اين عضو سازمان خط نو، از حکومت خواست که جلو ايجاد لانه داعش در کشور را بگيرد تا افغانستان مانند کشور های عراق وسوريه نگردد.
داوود عرفان استاد پوهنتون هرات در نشست خبری دیروز گفت: "آنچه مسئله افغانستان را امروزبيشتر داغ کرده، برمی گرده به نيروهای امريکايی؛ اين نيروها  ادعا دارند که داعش قرار است پايتخت خود  را به افغانستان به  شهرجلال آباد  ولايت ننگرهار انتقال دهد."
موصوف افزودکه در ولسوالى غلمين ولايت غور، گروه داعش وجود دارد که اين هم تهديدى جدى به ولايت هرات شمرده مى شود.
او گفت: "در قسمت ازبين بردن گروه های تروريستی سهل انگاری مى شود، مه فکر مى کنم که تقسيم بندی گروه های تروريستی به درجه های يک وچند، اشتباه استراتيژيک ما است."
 اما  مقامات محلی هرات می گويند که تا کنون تهديداتی از  سوی داعش  در ولسوالی های ناامن ولايت هرات که نشان دهنده فعاليت اين گروه باشد، مشاهده نگرديده است.
جيلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت: "ما دو مورد داشتيم در ولايت هرات به نام داعش که از ولايت ديگر امده بودند، از سوی نيروهای امنيتی دستگیر شدند و ما موارد ديگری را در اين ولايت نداشتيم."