صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توزیع آزمایشی تذکره الکترونیکی آغاز شد

توزیع آزمایشی تذکره الکترونیکی آغاز شد

اداره ثبت احوال نفوس و توزيع تذكره الكترونيكي و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی توزیع آزمایشی تذکرههای الکترونیکی را آغاز کردند.
شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی عصر روز شنبه 11 قوس در نشست خبری مشترک با ویس پایاب معاون اداره ثبت احوال نفوس و توزيع تذكره الكترونيكي گفت که ما آمادهایم که توزیع شناسنامهها را آغاز کنیم.
آقای آریوبی افزود که روند توزیع از 5 ساحه در کابل آغاز میشود و در آینده مکانهای توزیع در ولایت نیز مشخص خواهد شد. پنج مکان کابل: منطقه احمدشاه بابا، کارته 4، دشت برچی، شش درک و خیرخانه است.
سرپرست وزارت مخابرات بعد از اعلام امادگی مبنی بر توزیع تذکره؛ به طور ازمایشی اولین تذکرهی الکترونیکی را گرفت. روند گرفتن این تذکره حدود پانزده دقیقه را در بر گرفت.
ویس پایاب، معاون اداره ثبت احوال نفوس و توزيع تذكره الكترونيكي نیز در این نشست خبری ضمن اعلام امادگی گفت که با آغاز این پروسه، 4 سال طول خواهد کشید که کل شهروندان تذکره اخذ کنند.
آقای پایاب خاطر نشان کرد که کارمندان مورد نیاز 5 ساحه ای که ذکر شده، استخدام شده است و اداره آمادگی کامل برای توزیع شناسنامه دارد.
او همچنین بر توزیع شناسنامهها تاکید ورزید و گفت که شناسنامههای الکترونیکی میتواند در زمینههای زیادی شفافیت را تضمین کند.
این دو نهاد اجرایی در حالی آمادگیشان برای توزیع شناسنامههای الکترونیکی را اعلام میکنند که رئیس جمهوری حوت سال گذشته ضربالاجل 90 روزه برای  توزیع شناسنامهها مشخص کرده بود. بر اساس آن دستور قرار بود در ماه سرطان سال جاری توزیع شناسنامهها آغاز شود اما به دلیل ذکر شدن و یا نشدن قوم این روند به تعویق افتاد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور باری دیگر، برای تسریع روند توزیع تذکرههای الکترونیکی، فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن در قانون ثبت احوال نفوس برخی تعدیلات از جمله درج قومیت و دین بود. اما این فرمان با اکثریت آرا توسط مجلس نمایندگان رد شد.
نمایندگان مخالف فرمان؛ میگویند که وقتی در راس شناسنامههای الکترونیکی "جمهوری اسلامی افغانستان" نوشته میشود دیگر نیازی به درج واژه افغان و اسلام نیست. در فرمان رئیس جمهوری، علاوه بر درج قومیت، واژه افغان نیز نوشته میشود.
برخی از نمایندگان بر این باورند که درج قومیت باعث میشود که ملت سازی در کشور صورت نگیرد و افکار عمومی همچنان قومی باقی بماند.
اما، مقامهای دولتی استدلال میکنند که در واقع بین این دو نظریه زمینه نوعی آشتی فراهم شده تا هم واژه افغان و هم قومیت شهروندان در شناسنامه های الکترونیک فراهم شود.
گفتنی است که فرمان متذکره بعد از اینکه توسط مجلس نمایندگان رد شد، به مشرانوجرگه فرستاده شد، اما سناتوران این فرمان را تایید کرد. اکنون باید کمیتهی مختلط دو مجلس در مورد فرمان تصمیم گیری کند.
حیف و میل منابع مالی با تاخیر روند توزیع
سران حکومت وحدت ملی بعد از تشکیل حکومت به مردم وعده دادند که به زودی روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی را آغاز میکنند، از آن زمان تاکنون اداره و کارمندان مورد نیاز استخدام مهیا شد اما روند توزیع آغاز نشد.
ویس پایاب، معاون اداره ثبت احوال نفوس و توزيع تذكره الكترونيكي در نشست خبری روز شنبه گفت که هر باری که روند توزیع با تاخیر مواجه شود، ضربههای مالی فراوانی به دولت وارد میشود.
آقای پایاب گفت که این اداره اکنون 600 کارمند را استخدام کرده و به آنان معاش و خدمات میدهد در صورت تاخیر ضربههای مالی را به دولت وارد میکند.
پیش از این نیز چند هزار کارمند استخدام شده بودند اما به دلیل اینکه روند توزیع شناسنامهها مشخص نبود، کارمندان متذکره برکنار شدند. این کارمندان نیز نزدیک به دو سال بدون کارکرد مفیدی از دولت معاش دریافت میکردند.
معاون اداره ثبت و احوال نفوس و توزیع تذکره الکترونیکی اما نگفت که در این مدت، به دلیل تاخیر در روند توزیع، دولت چه مقدار هزینه کرده و یا اینکه ضربه مالی دیده است.
علی رضا احمدی