صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نزدیک به صد فارم پرورش ماهى در ولایت فراه ايجاد شده است

نزدیک به صد فارم پرورش ماهى در ولایت فراه ايجاد شده است

در ولايت فراه از آغاز امسال تاکنون، نزديک به صد فارم پرورش ماهى با استفاده از حوضهايى که آب آن از چاههاى عميق تامين مىشود، ساخته شده است.  ولایت فراه از ولایتهای نسبتاً گرم کشور است. نبود بندهای آب، برق و همچنان نبود دریا و رودخانه از مشکلات عمده در آن ولایت است؛ اما با وجود آن باشندگان فراه با ساختن حوضهای بزرگ آبی، زمینۀ پرورش ماهی را در آن ولایت مهیا ساختهاند.
حميدالله مسؤل شرکت خراسان که در بخش توليد چوچه ماهى و تهيه مواد خوراکه و ساير مواد مورد نياز پرورش ماهى فعاليت دارد، گفته است از آغاز سال جاری تاکنون، ٩٦ فارم در مرکز و ولسوالىهاى خاک سفید، پشترود، شیبکوه و پشتکوه اين ولايت ايجاد شده است. او گفته که پيش از اين در فراه فارمهاى ماهى وجود نداشت؛ اما امسال مردم علاقهمند شدهاند؛ زيرا مصارف آن کم و فایدۀ زیاد دارد. وی گفته تقاضا برای گوشت ماهی نیز بیشتر شده است. به گفتهی او، خودش نیز در قريه کرجى شهر فراه شش فارم ماهى ساخته و سه ميليون افغانى را در ساخت اين فارمها سرمایهگذاری کرده است.
او گفته در هر حوض، بیش از سی هزار ماهی نوع «کپور، کراست و سيلور» را پرورش مىدهد؛ زيرا آب و هواى فراه براى نگهداشت اين نوع ماهىها مساعد مىباشد. این صاحب فارم از عدم همکاری اداره زراعت و مالداری فراه با فارمداران شکايت کرده است. پژواک نوشته تلاش کرده تا در این باره با مسئولان رياست زراعت فراه گفتگو نمايد؛ اما موفق به دريافت جواب از سوی آنها نشده است.
قدرتالله فاروقی از دیگر باشندگان فراه که حدود 600 هزار افغانی برای ساخت فارم ماهی هزینه کرده است، گفته که هر هفته آب حوض را تبديل مىکند و در هر پنج ماه وزن ماهىها به يک و نيم تا دو کيلوگرام مىرسد. این فارمداران يک کيلو ماهی را ١٧٠ تا ١٨٠ افغانى به بازارهای ولایت فراه، نیمروز و هرات عرضه میکنند.
آقای فاروقی از کارش راضى است. او تا حال هشت تُن ماهى تولید کرده که چهار تُن آن را در فراه و متباقى را در ولایتهای هرات، نیمروز، هلمند و کندهار به فروش رسانده است.
این مسئول فارم ماهی گفته قرار است آنان در آیندۀ نزدیک اتحادیهاى را نیز تشکیل دهند و ساخت مرکز پروسس و کارخانه توليد کنسرو ماهى را به وزارت زراعت پيشنهاد نمايند؛ زيرا با اين کار، از يک سو فارمهاى پرورش ماهى گسترش پيدا مىکند و از سويى هم، زمينۀ کار براى مردم اين ولايت مساعد مىشود.
محمد جاوید حقمل یک تن از باشندگان ولایت فراه ضمن خرسندی از ساخت فارمهای ماهی در آن ولایت گفته است: «از چندی بدینسو که فارم ماهیها در ولایت فراه افزایش یافته است، به آسانی میتوانيم هر نوع گوشت ماهی را به دست آوريم؛ چون خودم زیاد علاقهمند گوشت ماهی هستم؛ حتی یگان وقتها که به کابل بودم، بخاطر ماهی خوردن به ننگرهار میرفتم.»
در ننگرهار برعلاوه تولید فارمهای داخلی، از پاکستان نيز ماهی وارد مىشود. مردم ولايات مختلف کشور به خصوص در فصل زمستان، براى ماهى خورى به ننگرهار مىروند.
به اساس معلومات وزارت زراعت، مالدارى و آبيارى درافغانستان، برعلاوه درياها که ماهى درآن موجود است، صدها فارم ماهى در ولايتهاى کابل، ننگرهار، کندهار، هلمند، بلخ، کاپيسا، کندز، باميان، پروان، نورستان، هرات وغيره موجود است.
 اما منبع افزود که ماهى داخلى، نيازمندى را رفع کرده نمىتواند و اکثريت ماهى مصرفى کشور، از پاکستان و مقداری کم از ايران وارد مىشود. اين درحالى است که به گفتۀ مردم، کيفيت ماهى وارداتى، به مراتب پايينتر از کيفيت ماهى داخلى مىباشد؛ زيرا فاصلۀ زمانى بين شکار و مصرف ماهى وارداتى، کيفيت آنرا خراب مىسازد.