صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک ریاست مخصوص حمایت از زنان تجارت‌پیشه ایجاد می‌شود

یک ریاست مخصوص حمایت از زنان تجارت‌پیشه ایجاد می‌شود

وزارت تجارت و صنایع اعلام کرده است که یک ریاست اختصاصی برای حمایت از زنان متشبث در سال پیشرو (1397) ایجاد خواهد شد.
این خبر را فیروز خان مسجدی معین وزارت تجارت و صنایع دیروز دوشنبه 13 قوس، در نشستی به مناسبت بلند بردن ظرفیت زنان افغان در کابل بیان کرد.
وزارت تجارت و صنایع در حالی از ایجاد یک ریاست اختصاصی برای زنان متشبث در آینده خبر میدهد که در حال حاضر زنان زیادی در مرکز و ولایتهای کشور در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت میکنند.
معین وزارت تجارت گفت که زنان تجارت پیشه از توانایی خوبی برخوردارند و باید زمینههای بهتر فعالیت برای آنان در کشور فراهم شود.
گفتنی است که از چند سال به این طرف زنان زیادی در مناطق مختلف کشور، بهویژه در ولایتهای بامیان و هرات به فعالیتهای اقتصادی روی آوردهاند. در بامیان اکنون یک بازار مخصوص صنایع دستی برای زنان ایجاد شده که در آن انواع صنایع دست ساختهی زنان بامیانی به فروش میرسد.
در کنار این، بانوان در بامیان مالک رستورانتها و کارخانهی تولید چپس نیز هستند. در هرات زنان به گردآوری حاصلات زعفران نقش عمده دارند. با این همه، زنان کشور همواره از برخی نهادهایی که در بخش حمایت از بانوان فعالیت دارند شکایت کرده و این نهادها را به کم توجهی در خصوص پشتیبانی از زنان متهم میکنند.