صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با مقام‌های افغان: آماده تطبیق پروژه‌های منطقه‌ای هستیم

وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با مقام‌های افغان: آماده تطبیق پروژه‌های منطقه‌ای هستیم

وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با مقامهای بلندپایه کشور دیروز شنبه 18 قوس اعلام کرد که کشورش آماده همکاریهای بیشتر در زمنیه تطبیق پروژههای منطقهای است. او افزوده است که اقدامهای دو کشور در تحقق یافتن پروژههای بزرگ موثر میباشد. رشید میریدوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان در دیدار جداگانه با رهبران حکومت وحدت ملی و همچنین با صلاحالدین ربانی وزیر امور خارجه کشور وعده کرده است که برای تحقق یافتن پروژههای بزرگ کشورش آماده همکاری با افغانستان است.
رئیس جمهور غنی در دیدار با وزیر خارجه ترکمنستان بر آغاز شدن کار عملی پروژه تاپی تاکید کرده و گفته است که چشم به راه آمدن رئیس جمهور ترکمنستان به خاطر گشایش پروژه تاپی در افغانستان است.
آقای غنی گفته است که تاپی نه تنها پایپ لین گاز است، بلکه در کنار آن لین برق و فایبر نوری نیز تمدید می شود. او همچنین افزوده است که تلاش های ترکمنستان به خاطر تحرک پروژههای و ثبات منطقه موثر میباشد.
همچنین وزیران امور خارجه افغانستان و ترکمنستان در دیداری دیگر بر تداوم کار کمیتههای کاری دو کشور تاکید کردند. آنان موافقتنامههای پنججانبه راه لاجورد را دست آورد مهم خواندند و همچنین موافقت کردند تا گامهای عملی را در راستای تطبیق آن بردارند.
به گفته وزارت امور خارجه، قرار است در ماه فبروری سال آینده پروژههای بزرگ مثل تاپی، پروژه تاپ 500 و تمدید خط فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان افتتاح شود.
در همین حال، وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه گفته است که کشورش در بخش انرژی و ترانسپورت به دانشجویان افغان بورسیه اعطا میکند. او افزوده است که تعداد بورسیههای تحصیلی به افغانها را در سال آینده افزایش میدهد.