صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر امور داخله از افزایش ۵ درصد حقوق پولیس خبر داد

وزیر امور داخله از افزایش ۵ درصد حقوق پولیس خبر داد

وزیر امور داخله از تلاش افزایش پنج درصد معاش پولیس و ایجاد اصلاحات خبر میدهد و میگوید که از امروز سه شنبه 21 قوس، در ولایتهای فاریاب و جوزجان، عملیات یک ماهه آغاز خواهد شد. ویس احمد برمک وزیر امور داخله، دیروز دوشنبه 20 قوس، در نشست مشترک این وزارت و هیئت مدیرۀ صندوق وجهی حمایت از حاکمیت قانون گفت که در معاش پولیس، از آغاز سال مالی آینده از اول جدی پنج درصد افزایش خواهد آمد.
وی همچنان بدون ارائه کردن جزئیات در این مورد گفت که در امتیازات "حق الخطر" پولیس نیز افزایش آمده است. بر اساس معلومات وزارت امور داخله، تعداد پولیس در کشور به ۱۷۵هزار تن رسیده، که پائین ترین معاش آنها نزدیک به ده و نیم هزار افغانی و معاش بلند شان چهل هزار افغانی میباشد. ویس احمد برمک گفت تلاش میکند که در وزارت امور داخله اصلاحات لازم ایجاد کند؛ چرا که مردم افغانستان و جامعۀ جهانی خواهان ایجاد شفافیت در امور میباشند. جاسلین میسن سرپرست دفتر مرکزی پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز طی سخنانى در این نشست، از تلاشها برای ایجاد اصلاحات در وزارت یاد شده قدردانی کرد و گفت که سازمان ملل متحد، کمکهای خود را با وزارت امور داخله ادامه خواهد داد.  وی افزود که ایجاد اصلاحات و حساب دهی در این وزارت به کمک کنندگان اطمينان ایجاد خواهد کرد که کمکهای آنها بیجا مصرف نمیشود.

آغاز عملیات
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که این عملیات در ولایات فاریاب و جوزجان، در برابر گروه های مخالفین مسلح دولت از جمله داعش آغاز میشود. وی در پاسخ یک پرسش در مورد حضور تروریستان فرانسوی در جوزجان و فاریاب گفت که در مورد حضور تروریستان فرانسوی گزارشی را دریافت نکرده؛ اما در افغانستان تروریستان خارجی چیچنی، پاکستانی و ایرانی موجود اند.
بر اساس گزارشات؛ شماری از باشندگان و مقامات محلی ولایت جوزجان گفتهاند که یک تعداد اتباع فرانسوی، سودانی و ازبکستانی در ولسوالی درزاب این ولایت، به جنگجویان داعش آموزش نظامی میدهند.  رحیمی در این نشست گفت که اصلاحات لازم در وزارت امور داخله ایجاد خواهد شد و مردم بعد از این وزارت امور داخله را در یک چهرۀ دیگر مشاهده خواهند کرد.