صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر مهاجرین: هفت میلیون شهروند نیازمند تحت پوشش برنامه خوراک جهانی قرار می‌گیرند

وزیر مهاجرین: هفت میلیون شهروند نیازمند تحت پوشش برنامه خوراک جهانی قرار می‌گیرند

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرد که سازمان برنامه غذایی جهان (WFP ) برنامهای را روی دست گرفته است که تا سه سال دیگر، 7 میلیون شهروند نیازمند را تحت پوشش قرار دهد. این برنامه روز سه شنبه 21 قوس با حضور سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران و مک لورینتزین نماینده دفتر برنامه غذایی جهان شروع شد.
سید حسین عالمی بلخی هنگام افتتاح این برنامه، گفت، این برنامه برای زمستان آغاز شده و قرار است به طور آزمایشی 11 هزار تن تحت پوشش قرار بگیرند. آقای بلخی اضافه کرد که این برنامه در ولایت های کابل، قندهار و ننگرهار اجرایی میشود که در مرحله اول 9600 خانواده در کابل، هزار خانواده در ننگرهار و هزار تن دیگر در قندهار تحت پوشش قرار میگیرند.
به گفتهی وزیر مهاجران، برنامه غذایی جهان قرار است تا جون سال 2018 نزدیک به 2 میلیون خانواده نیازمند و تا دو سال دیگر 7 میلیون خانواده تحت پوشش قرار بگیرد.
برنامه غذایی جهانی این برنامه را آغاز کرده و تا سه ماه زمستان ادامه خواهد داشت. در این برنامه به افراد نیازمند و آسیب پذیر کمک مالی میشود.
به گفته مقامهای وزارت امور مهاجران؛ نیازمندان در این برنامه بایومتریک/ اثر انگشت میشوند که از هر گونه فساد جلوگیری شود و نیازمند واقعی شناسایی شود.
مک لورینتزین نماینده دفتر برنامه غذایی جهان، نیز که در این نشست حضور داشت، گفت که این برنامه به صورت انلاین انجام میشود تا از فساد جلوگیری شود. 
آقای لورینتزین در ادامه افزود که معلوماتی که از نیازمندان جمع آوری میشود مصون است و منتشر نخواهد شد. نماینده دفتر برنامه غذایی جهان همچنین گفت که این پروژه برای 5 سال آینده است. این برنامه در حالی اجرایی شده که اداره همآهنگی کمکهای بشردوستانۀ سازمان ملل متحد «اوچا» چندی پیش گفته بود، در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۳.۳ میلیون افغان به کمکهای اضطراری بشری نیاز دارند. اداره همآهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته بود که این اداره برای کمک به ۲.۸ میلیون تن آنان به ۴۵۰ میلیون دالر نیاز دارد. اوچا در خبرنامهاش نوشته که در این میان ۲.۴ میلیون نفر از جنگ متضرر شدهاند و بیش از ۴۰۰ هزار تن آنان از مناطق شان بیجا شدهاند.