صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از سناتوران: حکمتیار به دنبال تفرقه‌افگنی است

شماری از سناتوران: حکمتیار به دنبال تفرقه‌افگنی است

برخی از اعضای مجلس سنا با انتقاد از اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار در میان هوادارانش در ولایت شرقی خوست میگویند که رهبر حزب اسلامی به دنبال تفرقهافگنی است.
آنان در جلسه عمومی دیروز مجلس سنا گفتند که سخنرانی حکمتیار مناسب حال مردم افغانستان نیست و مردم انتظار داشتند که آقای حکمیتار در تامین صلح و ثبات در کشور موثر واقع شود؛ اما در حال حاضر او به دنبال تفرقهافگنی میان اقوام کشور است.
به گفتهی آنان مردم تمام ولایات در کنار هم اند و نسبت به همدیگر احساس مشترک داند؛ اما سیاستمداران با «حرف های بیجا و ناسنجیده شان» مردم را پارچه پارچه می کنند.
به نقل از جمهور، گلالی اکبری یکی از اعضای مجلس سنا گفت: صحبت های حکمتیار در ولایت خوست، مناسب حال مردم افغانستان نیست، مردم افغانستان با دادن قربانیهای زیاد، سه دهه جنگ را پشت سر گذاشته اند و به وحدت و همدلی ضرورت دارند.
به گفته او، مردم آرزو داشتند که پیوستن حکمتیار به روند صلح، سبب تامین ثبات در کشور شود و دولت را مستحکم کند، نه اینکه تفرقه افگنی کند و دست به تخریب دولت بزند.
همچنین لیلما احمدی عضو دیگر این مجلس  شرایط فعلی کشور را بحرانی خواند و گفت که مردم نظر به شرایط فعلی در پی تفرقهافگنی نیستند.
او افزود که حکمتیار به جای دور کردن مردم از همدیگر «باید» شهروندان کشور را به وحدت و یکپارچگی فرا بخواند و فاصله ها را از بین ببرد؛ چون مردم به وحدت و همدلی بیش از هر زمان دیگر نیازمند اند.
گلبدین حکمتیار در آخرین سخنرانی خود در میان هوادارانش در ولایت خوست ولایت های بامیان، دایکندی و پنجشیر را کوچک خواند و گفت که حق لوی پکتیا را از این ولایت ها خواهد گرفت. همچنین آقای حکمیتار علیه برخی از افراد و جریان های سیاسی موضع گرفت.