صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر جدید امریکا به اجرای تعهدات کشورش در افغانستان تأکید کرد

سفیر جدید امریکا به اجرای تعهدات کشورش در افغانستان تأکید کرد

سفير جديد امريکا در افغانستان، بر اجراي تعهدات ايالات متحدهي امريکا در افغانستان تأکيد کرد و گفت در زمان ماموريتش تلاش خواهد کرد تا فضاي همکاريهاي بيشتر ميان دو کشور در بخشهاي مختلف ايجاد شود. جان آرباس، سفير نو امريکا در افغانستان اين مطلب را ديروز در ديدار با اشرف غنى رييس جمهور و صلاحالدين رباني سرپرست وزارت خارجه گفته است. دفتر رسانههاي رياست جمهوري نيز با فرستادن خبرنامهاي به رسانهها نوشته که آقاي غني در ديدار عصر ديروز سه شنبه، اعتمادنامهي جان آرباس سفير جديد ايالات متحدة امريکا براي افغانستان را پذيرفت.
بر بنیاد خبرنامه، پس از مراسم تقدیم اعتمادنامه که در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، سفیر جدید ایالات متحدهی امریکا گفته است برای گسترش روابط میان دو کشور تلاش خواهد کرد و در این راستا به رییسجمهور غنی اطمینان داده است.
در خبرنامه همچنان آمده که رییسجمهوری کشور نیز ضمن ابراز تبریک به سفیر جدید ایالات متحدهی امریکا بخاطر ماموریت در افغانستان، از همکاریهای امریکا با افغانستان در بخ شهای مختلف قدردانی کرده است.
جان آرباس، در ديدار با صلاحالدين ربانى وزير خارجهی افغانستان، روابط ايالات متحدهی امريكا با افغانستان را استراتژيك خوانده و همچنين بر اجراى تعهدات ايالات متحده امريكا به افغانستان تأكيد كرد. براساس خبرنامهای که از سوی وزارت خارجه به رسانهها فرستاده شده، صلاحالدين ربانى روابط افغانستان با منطقه و جهان را در حال گسترش خوانده و گشودنِ درب همكارى با كشورهاى منطقه و جهان را نیز با اهميت عنوان کرده است.

گفتنی است که جان آر باس، از سوى دونالد ترمپ ریيسجمهوری امريکا، حدود پنج ماه پيش به حيث سفير در کابل انتخاب شده بود. او پیش از این سفیر امریکا در ترکیه بود.