صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ساکنان ناحیه 13 خواهان عملی شدن وعده های شاروالی کابل شدند

ساکنان ناحیه 13 خواهان عملی شدن وعده های شاروالی کابل شدند

جمعی از عالمان دینی، اعضای جامعه مدنی، وکلای گذر و شورای ولایتی منطقه برچی-کابل در یک گردهمایی اعتراضی از کارکردهای عبدالله حبیبزی سرپرست شهرداری کابل، ابراز ناراضایتی کردند و به او یک لوح "شرمنامه" دادند.
این شهروندان روز سهشنبه 21 قوس روبروی ناحیه سیزدهم شهرداری کابل تجمع کردند و لوح شرمنامه را که در آن از شهردار کابل به عنوان "بزرگترین دروغگوی سال 1396" نام برده شده بود، به طور سملیک به شاروالی ناحیه 13 تقدیم کردند. همچنین معترضان، کیکی را که روی آن نوشته شده بود "روز بزرگترین دروغگوی شهر کابل تبریک؛ چوروال دروغگو شهر کابل عبدالله حبیبزی" به شهرداری دادند.
معترضان با خواندن قطعنامهای با عنوان "معرفی بزرگترین دروغگوی سال 1396"، به دوازده وعدهی سرپرست شهرداری اشاره کردند که تاکنون عملی نشده است.
آنان در قطعنامهی خود عبدالله حبیبزی متهم به فساد اداری، تعصب، حیف و میل دارایی عامه، بی کفایتی، دروغگویی و ناکامی کرده و از رئیس جمهور خواستند تا او را برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
علی یزدانپرست، عضو شورای ولایتی کابل که در این گردهمایی حضور داشت گفت که سرپرست شهرداری کابل 2 سال پیش گفته بود که ساحه کتهبلندی، چهل دختران، شهرک مهدویه و شهرک رسالت کانکریت میشود، اما تاکنون کاری انجام نشده است.
آقای یزدانپرست با اشاره به جمعیتی که در این منطقه از کابل حضور دارند، افزود، تقسیمبندی حوزهها و ناحیههای کابل معیاری نیست و اختصاص یک ناحیهی برای ۱.۵ میلیون نفر در ساحهی دشت برچی، "زندانی کردن این شمار انسان در یک حوزه است."
این اعتراض در پی دهها اعتراض مدنی و مسالمت آمیزی است که شهروندان این منطقه از شهر کابل انجام دادند و خواستار حقوق اولیه خودشان شدند. این منطقه بیشترین نفوس را در سطح شهر کابل دارد.
اما مقامهای دولتی به خصوص شهرداری کابل، همواره وعدههایی را به مردم میدهند و آرمانشهری را برایشان به تصویر میکشند که بعد از مدتی همه چیز به باد فراموشی سپرده می شود.
دولت در پی اعتراضهایی مسالمت آمیزی که سال گذشته (6 جدی 1395 خورشیدی) شهروندان منطقه برچی انجام دادند، وعده "بهسازی" دشت برچی را پیشکش کرد.
این طرح روی میز رئیس جمهوری رفت و بعد از آن در ۱۵ جدی جلسهی دیگری به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در آن نشست مسئولیت اجرایی این طرح به وزارت شهرسازی و مسکن و شهرداری کابل سپرده شد.
عبدالله حبیبزی سرپرست شهرداری کابل در آن جلسه (15 جدی سال گذشته)؛ ازدحام و ترافیک سنگین را یکی از جدیترین مشکلات برچی خوانده و تاکید کرده بود که کار ساختمان سه سرکی که جادهی شهید مزاری را به سرک کمپنی وصل میکند و کانکریت کوچههای فرعی؛ باید در اولویت قرار گیرد.
آقای حبیبزی در آن جلسه گفته بود که "آغاز کار سه سرک فرعی بهطول ۱۲ کیلومتر که جادهی شهید مزاری را به سرک کمپنی وصل میکند اولویت دارد و کار ساختمان آن در ماههای اول سال ۱۳۹۶ شروع خواهد شد."
اکنون با گذشت نزدیک به یک سال از وعده شهرداری کابل، هنوز هیچ کار مثمری در منطقههایی که باید انجام میشد، صورت نگرفته است.
جمعی از علما، متنفذان و وکلای شورای ملی و ولایتی در جوزای سال جاری برای پیگیری پلانها به مسئولان دولتی مراجعه کردند و بار دیگر مسئولان شهرداری وعده شروع کار را دادند؛ اما این کار شروع نشد مردم باری دیگر اعتراض کردند.
مصطفی جعفری از ساکن برچی میگوید که شهرداری سال گذشته وعدهای برای بهبودی راههای برچی داد اما آن وعده همانند سایر وعدهها، به باد فراموشی سپرده شد.
او گفت: انگار برچی یک جزیره دور افتاده است؛ در این منطقه پرنفوس شهر کابل، خبری از سرک معیاری، پارک تفریحی، سیستم روشنایی سرک و کانالیزاسیون نیست. به گفته او، به دلیل نبود کانالیزاسیون، اکثر کوچههای این منطقه در تمام فصلهای سال آب گرفته است.
جلیل صالحی، دیگر مسکونه این منطقه گفت که به نظر من شهردار یک برنامه پلان شده و منظم ندارد که مطابق به آن عمل کند؛ او افزود، برای شهردار؛ هر چی پیشآمد خوش آمد است و طرحهایی را هم که به دیگران نشان میدهد فقط جنبه نمایشی دارد و خلاص. از سوی دیگر سلیقهای نیز کار میکند.
محمد فرهنگ، خبرنگار و ساکن برچی نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است: بیشتر از ده سال است که شهرداری به باشندگان ناحیه سیزده دروغ می گوید.
او نوشته، همه ساله شهرداری وعدهی ساخت و ساز سرکهای فرعی را می دهد؛ اما تاکنون هیچ گاهی دست به کار نشده است. نزدیک به یک سال پیش برنامه بهسازی دشت برچی اعلام شد و به اساس آن قرار بود، به زودی کار ساخت سه سرک فرعی که جاده شهید مزاری را در قسمتهای: گولایی مهتاب قلعه، ایستگاه نانوایی و بیست متره عرفانی به جاده کمپنی وصل می کند، شروع شود، اما نشده است. به گفتهی او، شهرداری در سال آینده هم برنامه و بودجهای برای ساخت سرکهای وعده شده ندارد.
یکی دیگر از ساکنان برچی گفت که شهرداری تمایلی برای بهسازی برچی ندارد، او همواره تلاش میکند مشکل تراشی کند تا طرح اجرایی نشود.
این ساکن برچی به موضوع استملاک زمین اشاره کرد و افزود که این بهترین بهانه برای شهرداری کابل است که از اجرایی شدن طرح سر باز زند.
غلام نبی رحیمی، رئیس ناحیه سیزدهم شهر کابل نیز به موضوع استملاک زمین اشاره کرد و گفت که دلیل عملی نشدن پروژههای ساخت سرک را در برچی، استملاک نشدن خانههاست.
آقای رحیمی به رسانهها گفت که مردم در استملاک زمین، خواهان تعویض عادلانه و خسارت وارده به خانههایشان هستند که این امر باعث مشکلهایی شده است.
اما قانون استملاک تصریح کرده است که باید زمین  طبق نرخ روز به کسانی که زمین شان استملاک میشود، سپرده شود.
علی رضا احمدی