صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس اجرائیه: همه برای برگزاری انتخابات شفاف باید تلاش کنیم

رییس اجرائیه: همه برای برگزاری انتخابات شفاف باید تلاش کنیم

عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی از نهادهای ناظر انتخابات و احزاب سیاسی خواست که برای انتخابات شفاف تلاش همه جانبه کنند. آقای عبدالله که روز چهارشنبه 22 قوس در نشست "تقویت مشارکت سیاسی زنان در احزاب سیاسی" در کابل سخنرانی میکرد، گفت که همه باید تلاش کنیم که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالیها در سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری در سال بعدیاش برگزار شود. رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی خاطر نشان کرد که "یک نوعی بی اعتمادی، بی تفاوتی و انداختن بار ملامت دیده میشود؛ که اینها ما را کمک نمیکند.
او اضافه کرد که برای برگزاری انتخابات باید همه تلاش کنیم تا مردم باور کنند که رایشان در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالیها شمارش میشود. داکتر عبدالله همچنین اظهار امیدواری کرد که در کارهای مقدماتی انتخابات دیگر تاخیری صورت نگیرد.
این گفتههای رئیس اجراییه در حالی مطرح میشود که روز سهشنبه مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها به وقت معین آن؛ وابسته به تصویب بودجه، توزیع تذکره به واجدان شرایط و تامین امنیت است. به گفته آنان اگر  بودجه انتخابات از سوی حکومت تصویب نشود، انتخابات به تعویق خواهد افتاد. رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در این نشست که وسیمه بادغیسی سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات نیز حضور داشت، هر چند به صورت مشخص از بودجه و مشکلهای کمیسیون نام نبرد اما گفت که از کمیسیونهای انتخاباتی حمایت میکنیم.
او افزود که این کمیسیونها مورد اعتماد حکومت هستند و تلاش میشود که اندک مشکلشان نیز حل شود. آقای عبدالله گفت که به زودی اعضای کمبود کمیسیونها نیز معرفی میشوند.
نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، حدود یک ماه پیش توسط ریاست جمهوری برکنار شد و اکنون این کمیسیون بدون رئیس است.  رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در قسمتی دیگر از سخنان خود به چالشها فراروی زنان و احزاب سیاسی اشاره کرد و گفت که در 16 سال گذشته، زمینه سازی برای رشد احزاب سیاسی نشده است، به خصوص حکومت وحدت ملی.
او بر ضرورت نقش زنان در احزاب سياسی تاکيد کرده، گفت: "محيط سياسی همواره محدوديتهایی را در بخش فعاليت های زنان داشته؛ اما من اين وعده و اطمينان را ميدهم که در برنامههای ملی که روی دست است، ايجاد زمينه و فضا را برای زنان مساعد بسازيم."
آقای عبدالله همچنین به تواناییهای زنان اشاره کرد و گفت که زنان در جامعه نقش تاثیر گذاری دارند و می توانند در انتخابات نیز اعمال نفوذ کنند.
در این نشست موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) طرح "تقویت مشارکت سیاسی زنان در احزاب سیاسی" را به رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی داد.
یوسف رشید، رئیس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت که بیشتر احزاب کشور مردانه است و زنان در ان نقش بارزی ندارند.
آقای رشید علاوه کرد که احزاب سیاسی باید از زنان در کدرسازی خود استفاده کنند. او همچنین با انتقاد از کارکردهای احزاب گفت گفت که احزاب میتوانند نقش زنان را در انتخابات برجسته کنند. به گفته او احزاب سیاسی زنان را همانند مردان در انتخابات حمایت نمیکنند.  براساس گزارشهای وزارت عدلیه کشور؛ اکنون 66 حزب سیاسی در کشور ثبت است که اکثر آنان را مردان رهبری و مدیریت میکنند. امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه در این نشست گفت که از 66 حزب سیاسی که در این وزارت ثبت است، تنها یک حزب را یک بانو رهبری میکند. آقای ریاضت افزود که در جدول موسسان احزاب سیاسی نیز زنان حضور کمتری دارند.
عادله بهرام نیز در این نشست گفت که هر حزب سیاسی که به زنان توجه نمیکند در حقیقت با شکست مواجه میشود. او افزود که چالشهای که فراروی زنان وجود داشت در حال حل شدن است و زنان قوی تر خواهند شد. وسيمه بادغيسی معاون عملياتى و سرپرست کميسيون مستقل انتخابات، حمايت زنان را از پروسه انتخابات مهم خوانده گفت که بايد از زنان حمايت صورت بگيرد.
خانم بادغیسی علاوه کرد که کمیسیون در تلاش است که با دادن امتیاز مثبت، حضور زنان را در ریاستهای کمیسیونهای انتخاباتی پررنگتر کند. موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در طرح پیشنهادی خود از حکومت خواسته است که نقش زنان را در احزاب با بالابردن ظرفیت پرنگ کند و ممانعت از برخورد سلیقهای مجلس نمایندگان کند.