صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برمک: شرایط استخدام در وزارت داخله معیاری‌تر شده است

برمک: شرایط استخدام در وزارت داخله معیاری‌تر شده است

وزارت امور داخله از آغاز پروسۀ اصلاحات در سطح این وزارت خبر داده و اعلام کرد که شرایط استخدام در این وزارت، نسبت به گذشته معیاریتر شده است. ویس احمد برمک وزیر داخله که دیروز چهارشنبه در نشستى به هدف نظرخواهی در رابطه به مسوده پلان استراتژیک اين وزارت صحبت میکرد گفت که پولیس کشور برای پیشبرد فعالیتهای شان به نظریات مردم نیاز دارند. برمک افزود: در شرایط کنونی ظرفیت نیروهای پولیس ما بالا رفته است و به گونه جدی برای تامین امنیت کشور تلاش میکنند.
وزیر داخله با بيان اينکه به دنبال اصلاحات بیشتر در سطح این وزارت مىباشند، افزود که در حال حاضر پروسه اصلاحات در بخش پولیس ملی آغاز گردیده و شرایط استخدام در وزارت امور داخله، نسبت به سابق معیاریتر شده است. ویس احمد برمک در ادامۀ اين نشست گفت که باید در راهبردی این وزارت، از قدمههای پایین تا افسران بلند رتبه شامل باشند و بدانند که در وزارت داخله چه میگذرد.
وی همچنان خاطرنشان کرد که بايد بخشهاى تدارکات، لوژستیک، مالی و ساير بخشهاى اين وزارت به شکل معیاری وارد سیستم ساخته شوند. وزيرداخله ضمن تاکيد بر اينکه تشکيل وزارت امور داخله بار دیگر تنظیم و مسلکی سازی شود، گفت: دفترهای مرکزی اين وزارت بسیار پندیده و متورم است و باید اصلاحات ساختاری و منطقیسازی در این وزارت دوباره انجام شود. وی با اشاره به استراتژی وزارت داخله گفت که این استراتژی شامل سیستمسازی، انکشاف و مسلکیسازی نیروهای پولیس ملی در بخش تعلیم و تجهیز میباشد. وی گفت که این وزارت باید مستقل و در تمام قضیهها بیطرف باشد و برای مسئولین وزارت داخله وظیفه داده شده تا لایحه وظایف پولیس سرحدی را به صورت ستندرد، آماده نمایند.