صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رییس‌جمهور در دیدار با همتای هندی‌اش به گسترش روابط میان دو کشور تأکید کرد

معاون رییس‌جمهور در دیدار با همتای هندی‌اش به گسترش روابط میان دو کشور تأکید کرد

سرور دانش، معاون رییسجمهوری در دیدار با وینکیاه نایدو، معاون رییسجمهوری هند در دهلی جدید دیدار و گفتگو کرده است. آقای دانش که از چند روز به این طرف در هند به سر میبرد، دیروز چهارشنبه 22 قوس، در دیدار با همتای هندیاش در مورد گسترش روابط میان افغانستان و هند صحبت کرده است. معاون رییسجمهوری در این دیدار با وینکیاه نایدو همتای هندیاش، در دهلی نو خواستار گسترش هر چه بهتر روابط میان دو کشور شد.
هر دو طرف دربارۀ همکاریهای امنیتی، مبارزه با هراسافگنی، استفاده بهتر از بندر چابهار ایران و دیگر بخشها گفتوگو کردهاند. هند یکی از بزرگترین کمک کنندگان افغانستان، به ویژه در بخشهای بازسازی و نوسازی است که براساس گزارشها تاکنون بیش از دو میلیارد دالر به این کشور کمک کرده و تعهد کمک یک میلیارد دالر دیگر را نیز کرده است.
گفتنی است که سه روز پیش استاد دانش معاون رییس جمهوری به هدف شرکت در مراسم جایزه یادبود مادر ترزا در ممبای هندوستان رفته بود و پس از سخنرانی در این مراسم، با چهرههای مختلف سیاسی و حکومتی هند دیدار کرده است.