صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یافته‌های آلسو: قربانیان ماین‌های ضدنفر امسال در کشور افزایش یافته است

یافته‌های آلسو: قربانیان ماین‌های ضدنفر  امسال در کشور افزایش یافته است

موسسه افغانهای متاثر از ماین (آلسو) با ارایه گزارشی از افزایش قربانیان ماین در سال 2016 میگوید که 80 درصد قربانیان ماین کشته شدهاند. مسئولان این موسسه میگویند که اکثر قربانیان ماین را غیر نظامیان تشکیل میدهند و حدود 40 درصد این قربانیان نیز کودکان هستند.  این گزارش روز پنجشنبه 23 قوس، از سوی موسسه «افغانهای متاثر از ماین» به نشر رسید. گزارش نشان میدهد که در سال 2016 تعداد قربانیان ماین به 1943 نفر میرسید در حالی که در سال 2015 این رقم به 1310 تن قربانی میرسید. به گفته مسئولان در سال 2016، حدود 633 تن بیشتر قربانی ماین شدهاند.
اسلام محمدی عضو این موسسه حین ارایه گزارش گفت که حدود 600 کیلومتر زمین در کشور آلوده به ماین است که در صدر کشورهای آلوده به ماین قرار دارد. او افزود که بیشتر قربانیان از کارگزاری ماینهای کنار جادهای استند. افغانستان با پیوستن به پیمان «اوتاوا» در سال 2003 متعهد شده است که از کارگزاری ماین علیه مخالفان دولت استفاده نکند؛ اما گروههای مسلح مثل طالبان همواره در کنار جادهها و مکانهای عمومی از ماین استفاده کردهاند.

او گفت که در پنج سال گذشته افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد گرفته است که بیشترین آمار آن کشورها را قربانیان ماین تشکیل میدهد. او افزود که یمن پس از افغانستان به دلیل آمار بلند قربانیان ماین، در جایگاه دوم قرار دارد.  همچنین مسئولان این موسسه از کم شدن کمکها برای پاکسازی ماین ابراز نگرانی کرده و میگویند که  براساس پیمان «اوتاوا» افغانستان باید تا سال 2023 از ماین کاملا پاک شود؛ اما با کم شدن کمکها و کارگزاری ماین از سوی گروههای شورشی، این تعهد به وقت تعیین شده است اجرایی نخواهد شد.