صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح قانون تنظیم پروازهاى نظامی خارجی در قلمرو افغانستان تصويب شد

طرح قانون تنظیم پروازهاى نظامی خارجی در قلمرو افغانستان تصويب شد

ولسی جرگه طرح قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی خارجی در قلمرو افغانستان را تصويب کرد. اين در حالى است که پيش از اين گزارشهایی مبنى بر نشست هلیکوپترهاى ناشناس خارجى در سرپل، ننگرهار و برخى مناطق ديگر کشور وجود داشته است.
شایسته باز ناصری رییس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه گفت که طرح قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی خارجی در قلمرو افغانستان، در چهار فصل و ۲۷ ماده طی فرمان تقنینی به ولسى جرگه ارایه شده است.
ناصری افزود که روی این فرمان، در کمیسیون مشترک بحث شده و هیچ مورد اختلافی در آن وجود ندارد.
اما رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه گفت که حریم فضایی افغانستان، در دست آمریکا است و حکومت افغانستان نمیتواند جلو طیارات و هلیکوپترهای نظامی خارجی را در کشور بگیرد.
حاجی هاشم فاریابی نماینده مردم فاریاب در این جرگه نیز نظر مشابه داشت و گفت: «تا زمانی که ما حریم فضایی خود را در دست نداشته باشیم، نیاز نیست که همچو قانونی را داشته باشیم.»
به گفتۀ او ايالات متحده امريکا که از حریم فضایی افغانستان استفاده می کند، بايد جوابگو باشد؛ زيرا که کنترول حریم فضایی افغانستان در دست امریکا است.
علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه نیز گفت که حریم فضایی افغانستان، در دست دیگران است و این قانون برای آینده تهیه شده است. او در صحبت با پژواک گفته که قبلا چنین قانونی وجود نداشت. به گفته او حکومت در پی گزارشهايى مبنى بر نشست و برخاست طیارات نظامی خارجی در برخی ولایتها، این قانون را تهیه کرده است.
اما محمد شاه حبیبی رییس مستقل هوانوردی ملکی، در یک نشست خبری در کابل گفت که از دو سال به این طرف اداره حریم فضایی از ناتو به حکومت افغانستان منتقل شده و اکنون حکومت افغانستان از اين بخش نظارت میکند. قابل ذکر است که به طرح يادشدۀ قانون، از جمع ١١٨ عضو حاضر در مجلس ولسى جرگه، ١٠٧ تن راى تاييد دادند.