صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عواید اداره هوانوردی ملکی، 34 درصد افزایش یافته است

عواید اداره هوانوردی ملکی، 34 درصد افزایش یافته است

مقامهای اداره مستقل هوانوردی ملکی، اعلام کردند که عواید این اداره در سال مالی 1396 خورشیدی تا 34 درصد افزایش یافته است. محمود شاه حبیبی، رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی روز شنبه 25 قوس، در یک نشست خبری در کابل گفت که عواید این اداره تا اکنون به ۵ میلیارد و ۸۳۵ میلیون افغانی رسیده است.
آقای حبیبی افزود که وزارت مالیه سقف عواید این اداره را در سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی ۴ میلیارد و۳۶۴ میلیون افغانی تعیین کرده بود.
او که در این نشست دستآوردهای ادارهاش را بیان می کرد، افزود: حریم فضایی کشور از دو سال به اینسو از سوی اداره هوانوردی و از طریق شرکت قراردادی  RMS کنترول میشود و این قرارداد برای دو سال دیگر تمدید شده است.
رئیس اداره هوانوردی ملکی گفت، پروازهای عبوری از افغانستان پس از انتقال مسوولیت کنترول حریم فضایی کشور به اداره مستقل هوانوردی ملکی، افزایش یافته است.
به گفته وی، سیستم رادار کشور، بعد از 40 سال دوباره فعال خواهد شد.
رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی همچنین افزود که فعال سازی تمام سیستم های رادار ملکی، ایجاد خطوط پروازی جدید به شمول خط پرواز غرب به شرق و افزایش سطح مصونیت پروازهای عبوری از فضای افغانستان از برنامه های عمده اداره مسقل هوانوردی ملکی در جریان سال ۱۳۹۷ است.
گفتنی است که این اداره سال گذشته گفته بود که در سال مالی 1396 خورشیدی تلاش میکند که خطوط هوایی کشور را از فهرست سیاه پرواز به آسمان اروپا بیرون کند. اما با گذشت نزدیک به یکسال تاکنون هواپیماهای کشور از این فهرست خارج نشده است.
اداره هوانوردی ملکی گفته بود که هشت شرطی که اتحادیه اروپا گذاشته بود، برآورده شده است اما این سازمان شرط دیگری دارد که براساس آن برای صدور مجدد مجوز فعالیت شرکتهای هواپیمایی، کیفیت حرفهای عملیات هوایی، کیفیت خدمات فنی و سطح ایمنی همه شرکتها بازنگری شود.