صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

علمای کشور از موضع حکومت در مورد بیت المقدس حمایت کردند

علمای کشور از موضع حکومت در مورد بیت المقدس حمایت کردند

شماری ازعلمای کشور از موضع و موقف حکومت افغانستان در قبال بیتالمقدس حمایت نموده و تصمیم رئیسجمهور امریکا را محکوم کردند.
این علما که دیروز یکشنبه 26 قوس، در يک نشست خبرى در مرکز رسانههاى حکومت صحبت مىکردند، گفتند که قدس نه تنها برای مسلمانان افغانستان دارای اهمیت زیادی است، بلکه برای تمام مسلمانان جهان و همچنان پیروان ادیان دیگر، مکان مقدس پنداشته میشود.
مولوی عبدالعزیز عالم دین که در این کنفرانس صحبت میکرد گفت: قدس منحیث سومین مکان مقدس برای مسلمانان جهان، از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد این سرزمین مقدس، خشم تمام مسلمانان جهان را بر افروخته است.
وی افزود که این عملکرد رییس جمهور امریکا، به هیچ وجه برای مسلمانان قابل قبول نیست و هرگاه وی از تصمیمش بر نگردد، اعتراضات گسترده در سراسرجهان راه اندازى خواهد شد.
او از موضعگيرى حکومت افغانستان در این باره نیز حمایت کرد.
مولوی عبدالمالک حیدری معاون ریاست انسجام مساجد وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز این اقدام امریکا را غیر قانونی خوانده گفت: رئیس جمهور فعلی ایالات متحدۀ امریکا کاری را کرد که شاید برای رؤسای جمهور قبلی امریکا هم پیشنهاد شده باشد؛ اما آنان این تصمیم را گرفته نتوانستند و نخواستند چنین کار را انجام دهند.
وی علاوه کرد که قدس یک باور و یک عقیده برای مسلمانان جهان است و کفار با این تصامیم شان، نمیتوانند که محبوبیت قدس را از مسلمانان بگیرند.
سید حسین محقق زاده عالم دینى ديگر که در این خصوص صحبت داشت گفت که این اقدام امریکا را نه تنها مسلمانان افغانستان و جهان، بلکه تمام آزاد اندیشان جهان به شدید ترین الفاظ محکوم کرده و یک کار نا درست خوانده اند .
دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا، به تازگی بیت المقدس نخستين قبله مسلمانان را به عنوان پایتخت اسراییل به رسمیت شناخت و به وزارت خارجۀ آن کشور دستور داد تا سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس انتقال داده شود. امریکا اولین کشور در جهان است که رسما بیت المقدس را پایتخت اسرائیل میشناسد.
این تصمیم امریکا با واکنش منفی جهانی رو به رو شده و حتا رهبران کشور های اسلامی، در نشست کنفرانس کشورهای اسلامی در کشور ترکیه این تصمیم امریکا را خلاف موازین بین المللی دانسته و تاکید کردند که دونالد ترمپ باید از تصمیماش برگردد.