صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد دو پروژه سرک ‌سازی به ارزش 360 میلیون دالر امضا شد

قرارداد دو پروژه سرک ‌سازی به ارزش 360 میلیون دالر امضا شد

قرارداد ساخت سرک قیصار– دره بوم و ترمیم سرک غزنی-قندهار بین مسئولان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی به ارزش 360 میلیون دالر در ارگ ریاست جمهوری به امضا رسید.
این تفاهمنامهها در حضور داشت محمد اشرف غنی رئیس جمهور، سرور دانش معاون ریاست جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت روز یکشنبه 26 قوس به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامهها؛ ترمیم سرک غزنی- کندهار به ارزش ۳۰،۳ میلیون دالر که 30 میلیون دالر آن از کمکهای بلاعوض بانک انکشاف آسیایی و مابقی آن از بودجه دولت تامین میشود.
همچنین، سرک قیصار-دره بوم به طول 151 کیلومتر با هزینه 334 میلیون دالر که 330 میلیون دالر آن از کمکهای بلاعوض بانک انکشاف آسیایی و 4 میلیون دیگر آن از بودجه دولت پرداخت میشود.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه در رابطه به امضاء این تفاهمنامه ها گفت: سرک ها یک بخش اساسی آجندای انکشافی حکومت است و به حکومت کمک میکند تا افغانستان را به هم متصل کند.
آقای حکیمی اضافه کرد، شبکه ترانسپورت زمینی و خطوط راه آهن می تواند پیوند حیاتی را در اتصال افغانستان به اقتصادهای منطقه ایجاد کند.
او افزود: علاوه بر آن مزایای اقتصادی قابل توجۀ جادهها را نمی توان بدون تعمیر و نگهداری کافی حفظ کرد، این تفاهمنامه به ما کمک می کند سرکها را بدون هیچ گونه خرابی و جلوگیری از زیانهای اقتصادی در یک مدت زمان محفوظ کرد. ارگ نیز در مورد زمان ساخت این سرک گفته است که کار پروژه مذکور از سوی وزارت فواید عامه تطبیق میشود و در ماه جنوری سال ۲۰۱۸ آغاز و الی دسامبر سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت.
شانی کمپبیل، معاون بانک انکشاف آسیایی برای افغانستان در این نشست گفت: داشتن سکتور ترانسپورتی مؤثر و قابل اعتماد، ستون مهم بهخاطر بهبود اقتصادی افغانستان است.
خانم کمپبیل افزود، دو پروژۀ که امروز به امضاء رسید، کیفیت و مؤثریت خدمات ترانسپورت جادهای را بهبود، ارتباطات منطقهای را تسهیل و رشد اقتصادی همه جانبه را افزایش می دهد.
او ادامه داد که بانک انکشاف آسیایی (ADB ) متعهد است به افغانستان کمک کند تا به اهداف رشد انکشافی خویش دست یابد.
براساس خبرنامهای که وزارت مالیه به رسانهها فرستاده؛ این سرک بخش آخر ۲۲۰۰ کیلومتر سرکی است که شهرهای عمدۀ افغانستان را به هم وصل می کند و هم چنان دهلیز مهم در همکاریهای اقتصادی منطقهای آسیای مرکزی است.
وزارت مالیه همچنین معلومات داده است که این پروژه هم خاصیت مجرای انتقال آب (زهکشی) و هم خاصیت ایمنی شاهراههای مدرن را دارا است. همچنان تسهیلات مربوط به زیر بنای سرک، از جمله سرک های روستاها و برنامه های انکشافی برای ۶۰ قریه  در این پروژه در نظر گرفته شده است. این سرک با در نظر داشت معیارها برای کاهش خطرات حوادث و سازگار با تغییرات اقلیمی طراحی و ساخته میشود.
انتقال 220 کیلوولت برق از کابل به ننگرهار
وزارت مالیه در این نشست علاوه بر دو تفاهمنامه سرک سازی؛ تفاهمنامهای دیگر در قسمت انتقال برق 220 کیلوولت از کابل به ننگرهار را نیز با بانک انکشاف آسیایی به امضا رساند.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای نوشته است که این پروژه به کمک بلاعوض ۶۰ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی از قسط چهارم برنامه سرمایه گذاری بهبود تامین انرژی بین دولت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی برای تقویت بیشتر سکتور انرژی است.
به نقل از خبرنامۀ ارگ؛ با تکمیل شدن این پروژه، حدود ۳۰۰ میگاوات انرژی برق وارداتی از ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان به شرق کشور انتقال میشود.
ارگ همچنین گفته است این مقدار انرژی با پروژههای برق آفتابی به ظرفیت ۱۰۰ میگاوات که در مناطق شرقی در حال تطبیق و پلانگذاری است، اتصال می یابد و انرژی مطمئن و پایدار به دو پارک صنعتی در شرق افغانستان تهیه میشود و در نهایت عرضه برق ۱۰۰ میگاوات از پروژه بند برق آبی نغلو تقویت میشود.
همچنان ارگ نوشته، ثبات شبکه برق از طریق اتصال با خطوط انتقال برق در ولایات همجوار و بلند بردن ظرفیت آن با اضافه نمودن ۳۰۰ هزار اتصالات برق به منازل رهایشی، تجارتی و صنعتی به وجود می آید.