صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار از احتمال سقوط برشنا؛ زورمندان و نهادهای دولتی 10 میلیارد افغانی به این شرکت بدهکاراند

هشدار از احتمال سقوط برشنا؛  زورمندان و نهادهای دولتی  10 میلیارد افغانی به این شرکت بدهکاراند

مسئولان شرکت برشنا میگویند این شرکت حدود 10 میلیارد افغانی از 201 فرد و نهاد طلبکار است که حدود 4 میلیارد آن مربوط به ادارههای دولتی میشود.
امانالله غالب رییس شرکت برشنا که روز یکشنبه 26 قوس، برای وضاحت در مورد گزارش فساد گسترده در این شرکت، پرچویهای دوامدار برق و وضعیت مالی اين شرکت به مجلس سنا فرا خوانده شده بود، به سناتوران گفت ساختمان سابق شورای ملی تاهنوز 32 میلیون افغانی بدهکار است و در کنار این، ساختمان جدید این شورا نیز پول برق مصرفی خود را نپرداخته است.
آقای غالب افزود، ماموران شرکت برشنا هر زمانی که برای قطع برق مشترکین بدهکار رفتهاند با شلیک محافظان زورمندان مواجه شدهاند. بنابراین شرکت برشنا توان قطع برق مقروضان خود را هم ندارد.
به گفته رئیس شرکت برشنا؛ ۴۰۰ مشترک در شهر کابل برق ۲۴ ساعته دارند که بیشتر آنان را اعضای شورای ملی تشکیل میدهند.
آقای غالب زمانی که در حضور سناتوران در این باره صحبت میکرد به برخی از اعضای این مجلس نیز اشاره کرد و گفت: «همین اکنون چهار درخواستی سناتوران برایم آمد و امضا کردم.»
رئیس شرکت برشنا همچنان هشدار داد که اگر به وضعیت مالی این شرکت توجه نشود، تا یکی - دو سال دیگر با سقوط مواجه میشود.
آقای غالب گفت به اساس گزارش بانک جهانی، اگر اصلاحات در این شرکت به وجود نیاید، طلبکاری این شرکت از نزد مقروضین جمع آوری نشود و وزارت مالیه نیز از گرفتن مفاد دست نکشد، در سال ۲۰۱۸ شرکت برشنا با وضعیت بد مالی روبه رو خواهد شد.
او افزود که با این وجود شرکت برشنا از نظر مالی در آمد و مصرف شرکت برشنا هر دو برابر است و در حال حاضر نه مفاد میکند و نه هم نقص.
او همچنین در مورد وضعیت جمعآوری پول برق مصرفی گفت که در پنج ولایت هلمند، قندهار، جوزجان، کندز و میدان وردگ به دلیل ناامنی، طالبان پول برق مصرفی را جمع آوری میکند.
مجلس سنا در حالی رییس شرکت برشنا را به این مجلس فراخوانده که چندی پیش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) اعلام کرده بود که از مبلغ چهار میلیارد دالری که جامعه جهانی از سال ۲۰۰۲ تا اکنون به بخش انرژی افغانستان کمک کرده، شرکت برشنا تنها حسابده ۱۸۳ میلیون دالر آن است.
این گزارش تازهی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان میدهد که بیشتر از سه میلیارد دالر آن در این شرکت ناپدید است و برشنا در این باره پاسخگو و حسابده نیست.
اما رییس شرکت برشنا در مورد گزارش فساد گسترده در این اداره گفت، ۸۵۰ پروژۀ خورد و بزرگ برق، از سالها به اين طرف زير کار است که کار برخى آنها زياد و برخى هم کم پيشرفته است. به گفته او، از جمله اکنون شرکت برشنا با در نظرداشت امکانات دست داشته، به آن عده پروژهها اولويت مىدهد که کار آن هشتاد درصد پيش رفته است.     
او به موجودیت فساد در سطح ماموران پایین شرکت برشنا اعتراف کرد و گفت: "یک کارمند شرکت برشنا که 45 هزار افغانی معاش دارد یک خانه در کابل خریده و یکی در بغلان؛ اگر فساد نباشد، پول این خانهها را از کجا می کند؟"
آقای غالب افزود به منظور جلوگیری از فساد، یگانه راهکاری که در شرکت برشنا وجود دارد، تغییر و تبدیلی کارمندان است و شرکت برشنا در این راستا نیز به حمایت دولت و اعضای شورای ملی نیاز دارد.
سناتوران نیز به رییس شرکت برشنا گفتند که سیستم نامنظم توزیع برق در پایتخت و پرچوی برق بیش از ۱۰ ساعت در شبانه روز، مردم را به ستوه آورده و این معضل باید از میان برداشته شود.
رییس برشنا تعهد کرد که در حد امکان تلاش میکند تا پرچویهاى برق در شهر کابل کاهش پیدا کند و در پرچوی، توازن در نظر گرفته شود.
باشندگان شهر کابل در حال حاضر به گونه نوبتى در ٢٤ ساعت حدود ده تا ١٢ ساعت برق دارند؛ اما شمار زیادی باشندگان نواحی مختلف شهر شکایت میکنند که در پرچوی برق توازن در نظر گرفته نمیشود که در برخی از بخشهای شهر 24 ساعت برق است.