صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس مجلس نمایندگان: محافظان نمایندگان اجازه حمل راکت و پیکا را ندارند

رئیس مجلس نمایندگان: محافظان نمایندگان اجازه حمل راکت و پیکا را ندارند

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در پی تصمیم شورای امنیت ملی به جمع آوری اسلحه های غیرمجاز و وسایط نقلیه شیشه سیاه، گفت که محافظان نمایندگان مجلس اجازه ندارند سلاح سنگین از جمله راکت و پیکا حمل کنند. آقای ابراهیمی روز دوشنبه، 27 قوس، در جلسه عمومی مجلس گفت که نمایندگان فقط اجازه حمل شش اسلحه سبک را همانند کلاشینکوف و تفنگچه را دارند و نمی توانند سلاح سنگین حمل کنند.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که برخی از اعضای شورای ملی با چندین محافظ و انواع سلاحهای سنگین –راکت و پی.کا- در شهر گشت و گذار میکنند. این اقدام برخی از اعضای شورای ملی پیش از این، حتی مورد انتقاد شماری دیگر از نمایندگان قرار گرفته بود و بارها اعلام کرده بودند که این امر باعث تخریب چهره شهر میشود.
رئیس مجلس همچنین به نمایندگان گفت که حکم شورای امنیت ملی در مورد منع گشت و گذار وسایط شیشه سیاه و حمل اسلحه غیر مجاز باید تطبیق شود و از نمایندگان خواست که در این زمینه همکاری کنند. او گفت که اجرای این حکم به نفع همه مردم است.
به گفتهی رئیس مجلس، حدود 45 هزار اسلحه بدون جواز در شهر کابل در اختیار برخی از شهروندان قرار دارد. این گفتهها در حالی مطرح میشود که گانیزیون کابل به دستور شورای امنیت ملی هفته گذشته روند جمع آوری اسلحه را از افراد غیر مسئول در سطح شهر کابل آغاز کرد که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. آقای ابراهیمی همچنان وجود وسایط شیشه سیاه در سطح شهر را یک معضل خواند و گفت که این موترها باعث بی ثبانی در شهر شده است. او از نمایندگان خواست که شیشه های وسایط شان را سفید کنند.
در نشست علنی مجلس صالح محمد صالح به موضوع پلیتهای وسایط نقلیه نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت که برخی از نمایندگان حتی برای اقوام خود پلیت (و.ج) گرفتهاند. آقای صالح این کار خلاف قانون دانست.
برخی از نمایندگان مجلس با توجه به موقعیتی که دارند موترهایی را بدون پرداخت گمرک و محصول وارد کشور میکنند و پیلت مخصوص مجلس میگیرند و در شهر گشت و گذار میکنند.