صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور استعفای والی بلخ را پذیرفت

رئیس جمهور استعفای والی بلخ را پذیرفت

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور والی بلخ را پذیرفته است.
ریاست جمهوری دیروز، دوشنبه 27 قوس، اعلام کرد که آقای نور نامه استعفای خود را چندی قبل به ریاست جمهوری تحویل داده بود و رئیس جمهور استفعای او را منظور کرده و بجای او انجینیر محمد داوود را به عنوان والی بلخ گماشته است.
آقای نور تا کنون واکنشی به خبر تایید استفعای خود از سوی ریاست جمهوری نشان نداده، اما حزب جمعیت اسلامی افغانستان که آقای نور رئیس اجرائیه آن است واکنش تندی در این باره نشان داده است.
در اعلامیه این حزب آمده است که:« جمعیت اسلامی افغانستان نشر خبر تصمیم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را در مورد استاد عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی، یک اقدام عجولانه، غیر مسوولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و منافی اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی میداند و آن را شدیدا محکوم میکند.»
این حزب همچنین اعلام کرده است که بعد از بازگشت صلاح الدین ربانی رئیس آن و سرپرست وزارت امور خارجه، موضع مشخص خود را در این مورد اعلام خواهد کرد.
گفته می شود که آقای ربانی نیز بعد از نشر خبر تایید استعفای عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور، سفرش به یونان را نیمه تمام رها کرده و به کشور برگشته است.
از مدتی به این سو تنشها بین ارگ ریاست جمهوری و والی بلخ افزایش یافته و شایعه برکناری او در رسانهها اوج گرفته بود. اما ارگ ریاست جمهوری دیروز اعلام کرد که والی بلخ استعفا داده است. حزب جمعیت اسلامی در اعلامیه مطبوعاتی اش اشارهای به استعفای آقای نور نکرده و از آن به عنوان" تصمیم ریاست جمهوری در مورد عطا محمد نور" یاد کرده است.
عطا محمد نور بیش از 15 سال می شد که به عنوان والی بلخ کار می کرد. ولایت بلخ در شمال کشور یکی از ولایت های مهم به شمار می رود و آقای نور پایگاه اجتماعی قوی در این ولایت دارد.