صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر دفاع آلمان: همگان پی برده‌اند که وضعیت امنیتی در افغانستان پرتنش است

وزیر دفاع آلمان: همگان پی برده‌اند که وضعیت امنیتی در افغانستان پرتنش است

وزير دفاع آلمان گفته است که خروج قواي خارجي از افغانستان در سالهاي اخير بسيار سريع بوده است.
اورزلا فون دير لين وزير دفاع آلمان که ديروز سه شنبه 28 قوس، از قواي آلماني مستقر در ولايت بلخ ديدار ميکرد گفت که اکنون همگان پي بردهاند وضعيت امنيتي در افغانستان پرتنش است. او گفت که هنوز هم کار زيادي در افغانستان باقي مانده و بايد به حمايت، مشوره دهي و آموزش قواي امنيتي و دفاعي در افغانستان ادامه داده شود.
وزير دفاع آلمان از عجله در کار خروج قواي خارجي از افغانستان پس از ختم مأموريت آيساف نيز انتقاد کرد. او گفت: "فراموش نکردهام که در آغاز، هنگام خروج از ماموريت آيساف، با چه سرعتي و به چه پيمانهي بزرگي، شمار قوا را کاهش داديم."
انتقاد وزير دفاع آلمان از تعجيل در خروج نيروهاي خارجي در حالي است که در سال 2014 ميلادي نظاميان خارجي مأموريت جنگي شان را در افغانستان به پيمانهي زيادي کاهش و اين مأموريت را به قواي امنيتي کشور انتقال دادند.
او در سخنانش همچنان تاکيد کرد که در حال حاضر جامعة جهاني با عبرت از گذشته، ضرورت بر شکيبايي و حوصله مندي بيشتر را درک کرده است.
به گفتهي وزير دفاع آلمان حضور نظاميان خارجي که در اوج ماموريت آيساف حدود 150 هزار سرباز بود، در چارچوب ماموريت حمايت قاطع که تنها بر آموزش و مشاورت قواي افغان تمرکز دارد به حدود 17 هزار سرباز تقليل يافت.
با اعلان استراتژي جديد ايالات متحدة امريکا براي افغانستان، چهار هزار  سرباز ديگر اين کشور نيز به جمع سربازان خارجي در افغانستان اضافه شدند. افزايش صلاحيت عملياتي فرماندهان نظامي امريکا در افغانستان و تشديد عمليات براي محو دهشت افگني در افغانستان از نکات اساسي استراتژي جديد دونالد ترامپ است.
به نقل از صداي امريکا، پارلمان آلمان ماه گذشته به تمديد سه ماهة ماموريت نظاميان آن کشور در افغانستان راي داد و قرار است در اين مدت حکومت جديد آلمان شکل گرفته و در مورد سرنوشت ماموريت نظاميان آلماني مستقر در افغانستان تصميم بگيرد.