صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از 750 مجرم محکوم به اعدام، همچنان در زندان‌های کشور بی‌سرنوشت اند

بیش از 750 مجرم محکوم به اعدام، همچنان در زندان‌های کشور بی‌سرنوشت اند

مقامهای لوی سارنوالی میگویند که بیش از 750 زندانی محکوم به اعداماند و به دلیل بررسی بیشتر پرونده، تطبیق حکم اعدام آنان معطل شده است. عبدالفتاح عزیزی معاون امور نظامی لوی سارنوالی روز سه شنبه 28 قوس که به مجلس سنا برای استجواب فراخوانده شده بود، گفت تاخیر اعدام به این دلیل است که در برخی از موارد حکم اعدام به زندان دوام تبدیل شده است.
مجلس سنا در پی نشر گزارشها از وضعیت بد زندانهای کشور، محمد علیم کوهستانی رئیس زندانهای کشور و عبدالفتاح عزیزی معاون لوی سارنوالی در امور نظامی را به این مجلس فراخواند.
اعضای مجلس سنا در مورد وضعیت بد زندانیان، علت اعتصاب زندانیان پلچرخی، عدم تطبیق حکم اعدام بر زندانی که محکوم به اعداماند، نگهداری زندانی پس از ختم دوره حبس، عدم رسیدگی به موقع به پروندههای زندانیان این مسئول را استجواب کردند.
محمد علیم کوهستانی، رئیس زندانهای کشور به سناتوران گفت که زندان پلچرخی ظرفیت 5 هزار تن را دارد اما در این مکان حدود 10 هزار تن نگهداری میشوند.
آقای کوهستانی افزود که زندانیان از نظر صحی با مشکلهای جدی مواجهاند زیرا وزارت صحت و وزارت داخله حاضر به ارایه خدمات به زندانیان نیستند. او گفت که به منظور بهبود وضعیت صحی زندانیان، امر ساخت یک باب شفاخانه 50 بستر از رئیس جمهوری گرفته شده که به زودی کار ساخت آن آغاز میشود.
به گفتهی وی، اکنون بیش از 30 هزار تن در 36 زندان کشور محبوساند که 938 تن آنان را زنان، 309 تن کودکان و 238 تن دیگر را اتباع خارجی تشکیل میدهند.
رئیس زندانهای کشور همچنین به موضوع اعتصاب زندانیان پلچرخی اشاره کرد و گفت که تعدادی از زندانیان، به خاطر انتقال به زندانهای ولایت و دیگر خواستهای غیر قانونی اعتصاب کردهاند.
وی همچنین به موضوع ورود اشیاء و مواد ممنوعه به داخل زندان اشاره کرد و گفت که در 80 درصد زندانهای کشور مواد و اشیای ممنوعه در حد صفر است اما به دلیل ازدحام بیش از حد، در برخی موارد، تلفون همراه و مواد مخدر به داخل زندانها برده میشود. او گفت که چند زن به اتهام وارد کردن مواد و اشیای ممنوعه نیز بازداشت شدهاند. آقای کوهستانی در قسمتی دیگر از سخنان خود به موضوع تکمیل شدن زمان حبس زندانیان پرداخت و گفت که اگر زندانی در موقع بررسی پرونده، حبس نداشته باشد، فوری ازاد میشود. عبدالفتاح عزیزی معاون امور نظامی دادستانی کل نیز گفت که هیچ مشکلی در رسیدگی به موقع به پروندههای زندانیان وجود ندارد و به پروندههای آنان به صورت فوری رسیدگی میشود. او گفت که سیستم رسیدگی به پرونده زندانیان تغییر کرده است.
آقای عزیزی افزود که تنها در مواردی که متهم از ولایت به مرکز منتقل میشود، روند بررسی پرونده کمی طول میکشد اما به تازگی صلاحیت تحقیق به دادستانهای ولایتی نیز داده شده است.
این گفتههای در حالی مطرح میشود که یک ماه پیش دیدبان شفافیت افغانستان، با نشر گزارشی گفته بود که وضعیت زندانیان اسفبار است و حقوقشان نقض شده است.
این نهاد در گزارش خود نوشته بود که “فساد و اختلاس عامل عمده وضعیت اسف بار تاسیسات زندان ها و مدیریت ضعیف آنها است.”
گزارش همچنان به وضعیت بد مدیریت زندانها اشاره کرده و گفته بود، امکانات و تسهیلات کمی که در زندان ها وجود دارد نیز به صورت درست استفاده و حفظ و مراقبت نمی شود. به صورت مجموعی، 28 فیصد امکانات و تسهیلات زندان ها غیرفعال اند. آنچه نحوه مدیریت زندان ها از سوی حکومت افغانستان را نگران کننده تر می سازد، عدم اقدام مسولین حکومتی با وجود دانش کامل از این وضعیت است.