صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش‌های مختلف نمایندگان مجلس به برکناری عطا محمد نور

واکنش‌های مختلف نمایندگان مجلس به برکناری عطا محمد نور

نمایندگان مجلس در پی برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ، واکنش های مختلفی نشان دادند برخی آن را قانونی و برخی دیگر غیر قانونی خواندند.
اکثر نمایندگان در جلسه عمومی روز چهارشنبه 29 قوس گفتند که عزل و نصب از صلاحیتهای رئیس جمهوری است اما عدهای از این نمایندگان باور به آن دارند که پشت این عزل و نصبها دسیسهای وجود دارد.
آرین یون، در حمایت از اقدام رئیس جمهور مبنی بر برکناری عطا محمد نور گفت که عطا محمد نور استعفا داده و اکنون تصمیم به "بغاوت" دارد. خانم یون افزود، کسانی که با دولت بغاوت میکنند باید همانند مخالفان مسلح با آنان رفتار شود.
این عضو مجلس تصریح کرد که والی کنونی بلخ نیز از حزب جمعیت است؛ چرا به انتصاب وی واکنش نشان میدهند؟
قدرت الله ذکی دیگر عضو مجلس نیز این اقدام رئیس جمهوری را ستود و گفت که عطا محمد نور خود را وابسته به یک ولایت نداند و در عرصه های مختلف برای مردم کار کند.
آقای ذکی واکنشهای مردم و حزب جمعیت را غیر موجه خواند و گفت که چرا والیان سایر ولایتها برکنار میشوند واکنشی به آن نشان داده نمیشود.
او گفت در قرآنکریم نیامده است که کسی جز آقای نور بلخ را اداره کرده نمیتواند و در ادامه افزود، از فرمان رئیس جمهوری حمایت میکنیم که بلخ را از چنگال یک "انحصارگر و تکهدار" نجات داد.
اما عدهای دیگر از نمایندگان از عطا محمد نور طرفداری کردند و گفتند که رئیس جمهور از صلاحیتهای خود سو استفاده کرده است برای یک دسیسه دیگر.
نصرالله صادقیزاده نیلی نماینده دایکندی در مجلس گفت که عزل و نصب و استعفا در حکومت وحدت ملی یک امر عادی است اما نباید پشت این برکناریها دسیسهای وجود داشته باشد.
او افزود که تاکنون اتهامهایی که مبنی بر انتقال داعش بر حکومت زده شده؛ حکومت دامن خود را پاک نکرده است. آقای نیلی به گونه تلویحی گفت که دولت امکان دارد با برکناری عطا محمد نور زمینه حضور تروریستان در شمال کشور را مهیا کند.
صادقی زاده نیلی همچنین اضافه کرد که رئیس جمهور تاکنون بهبهانههای مختلف رقیبان سیاسی خود را حذف کردهاست و جای تعجب است که بیبی گُل غنی در مورد شخصیتهای بانفوذ این کشور تصمیم میگیرد.
عبدالرئوف انعامی نماینده بدخشان نیز گفت که در هفده سال گذشته تمام ارگانهای اقتصادی به دست یک قوم خاص بودهاست؛ اما وقتی که اعتراض کردیم، گفتند که بر خلاف وحدت ملی است.
او با حمایت از عطا محمد نور گفت که وی هیچ گونه جرمی را مرتکب نشده و از موفقترین والیان کشور است و تاکنون کارکردهای مثبتی داشته است.
در همین حال برخی دیگر از نمایندگان مجلس، حزب جمعیت و حکومت را به خویشتنداری فراخواند و گفت نباید شرایطی مهیا شود که دشمن از آن سوءاستفاده کند.
سید علی کاظمی نماینده مردم کابل گفت که اگر کوچکترین اشتباه صورت بگیرد ممکن است تشنج بزرگی دامنگیر کشور و مردم شود. آقای کاظمی از حکومت و حزب جمعیت خواست که در این مورد از مدارا و نرمی کار بگیرند و اقدامی نکنند که جبران آن بسیار سخت باشد.
صالح محمد صالح نیز از نمایندگان انتقاد کرد و گفت وضعیت کشور چگونه است و نمایندگان چه اقدامی میکنند؟ او افزود که نباید به فکر طرفداری از قوم خود باشیم.
رمضان بشردوست نیز با انتقاد از عملکرد نمایندگان گفت که ما نماینده مردم هستیم و آمده ایم که مانع فساد و کارکردهای نادرست حکومت باشیم نه اینکه سهیم در کار آنان.