صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نماینده غزنی در مجلس: وضعیت ولسوالی قره‌باغ غزنی بحرانی است

نماینده غزنی در مجلس: وضعیت ولسوالی قره‌باغ غزنی بحرانی است

عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان وضعیت امنیتی مردم در ولسوالی قرهباغ را بحرانی خواند و از دولت خواست به ناامنی ها پایان دهد.
آقای رحمانی، روز چهارشنبه 29 قوس، در جلسه عمومی مجلس نمایندگان گفت که "برادران ناراضی در ولسوالی قرهباغ مردم هزاره را به گروگان گرفته ، راههای مواصلاتی را ماین گذاری کردهاند و از مردم عشر میخواهند.
به گفته رحمانی، این افراد را اکثر مقامهای دولتی غزنی میشناسند ولی اقدامی علیه آنان نمیکنند و مردم همچنان در معرض آزار و اذیتشان است.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد که روزسه شنبه موتر مسافران از سوی افراد مسلح غیر مسئول متوقف می شود و سه تن از مسافران به قتل می رسند.
 او به دولت هشدار داد که اگر در برابر این بی بندوباری ها اقدامی نکند و عاملان این قضیه را شناسایی و مجازات نکند مردم محل خود اقدام خواهند کرد.
آقای رحمانی گفت که "به دولت یک هفته برای انجام دستگیری وقت میدهیم در غیر آن خودمان وارد عمل میشویم بعد نگویند که وحدت ملی را خدشه دار کردید."
رحمانی گفت که مردم هزاره در طول تاریخ سردمدار دموکراسی، مدنیت بودهاند و در انتخابات همواره بیشترین حضور را داشتهاند اما اکنون دولت توجهی به آنان ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، در طی 7 ماه گذشته نزدیک به 14 تن در مسیر غزنی -  قره باغ توسط مخالفان گروگان گرفته شدهاند و از آنان خبری نیست.
پیش از این نیز برخی از مردم ولسوالی قره باغ از وضعیت امنیتی این ولسوالی شکایت کرده و گفته بودند که افراد مسلح غیر مسئول  آنان را اذیت و آزار میدهند.
در کنار آن چندی یپش راههای مواصلاتی بخشی از مردم قره باغ توسط طالبان مسدود شدهبود که این امر مشکلات و دشواری های فراوانی را برای مردم ایجاد کرده بود.
پیش از این نیز رویدادهای مشابهی در ولایت غزنی به وقوع پیوسته بود؛ سال گذشته چند تن از شهروندان ولسوالی جاغوری توسط افراد مسلح گروگان گرفته شده بودند که بعد از آنکه دولت رسیدگی نکرد، مردم محل خود اقدام کردند و چندین تن از باشندگان منطقهای که افراد مسلح غیر مسئول زندگی میکردند، به گروگان گرفتند.
دولت بعد از این ماجرا، پا در میانی کرد و گروگانهای دو طرف را ازاد شد.