صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر خارجه آلمان در دیدار با رئیس جمهور: در کنار دولت و مردم افغانستان خواهیم ماند

وزیر خارجه آلمان در دیدار با رئیس جمهور: در کنار دولت و مردم افغانستان خواهیم ماند

زیگما گابریل وزیر امور خارجه آلمان در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که تعهد می سپاریم که همیشه در کنار دولت و مردم افغانستان خواهیم ماند.
آقای گابریل که در راس یک هیئت عالی رتبه به کابل آمده، دیروز، چهارشنبه 29 قوس، با رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، در این دیدار هردو جانب در رابطه به آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری، تامین صلح و ثبات و مسایل منطقهای بحث و گفتگو کردهاند.
وزیر خارجه آلمان در این دیدار از بازگشایی سفارت آلمان در کابل پس از حمله خونبار ماه می سال جاری میلادی در چهار راهی زنبق و در نزدیکی این سفارت، خبر داده است.
رئیس جمهور غنی از تصمیم آلمان مبنی بر بازگشایی سفارت خود در کابل استقبال کرده و گفته که حکومت افغانستان تدابیر لازم را برای تامین امنیت سفارت و دیپلماتهای آلمان اتخاذ خواهد کرد.
آقای غنی در این دیدار گفته است که مردم افغانستان برای تامین صلح در کشور خواهان مذاکرات"بین الافغانی" می باشند و برای صلح پایدار با پاکستان، خواستار همکاری جامعه جهانی از جمله آلمان، شده است.
وزیر خارجه آلمان نیز از جامعه جهانی خواسته که برای تامین صلح در افغانستان، همکاری بیشتر کنند و از شماری از کشورها خواسته بجای مداخله در امور افغانستان، با دولت و مردم افغانستان همکاری کنند. آقای گابریل همچنین با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور دیدار کرده است. او در این دیدار نیز تاکید کرده که آلمان همکاری خود برای استقرار صلح و ثبات و مبارزه با دهشت افگنی را با حکومت افغانستان ادامه خواهد داد و سفارت کشور در کابل، با تمام ظرفیت، فعال خواهد شد.
آقای عبدالله از همکاری آلمان برای استقرار صلح و ثبات در آلمان و حضور دیپلماتهای آن کشور پس از حمله انتحاری چهار راهی زنبق در نزدیکی سفارت آلمان، قدردانی کرده است.
سفر وزیر خارجه آلمان به کابل دو روز پس از سفر وزیر دفاع این کشور به شهر مزار شریف در شمال کشور صورت گرفت. وزیر دفاع آلمان در شهر مزار شریف با سربازان آلمانی در کمپ« مارمل» دیدار کرد و از خروج زود هنگام نیروهای خارجی از افغانستان انتقاد کرد.
سفر وزرای خارجه و دفاع آلمان، نخستین سفر مقامات آلمانی پس از حمله انتحاری خونبار ماه می میلادی در چهار راهی زنبق شهر کابل است. در این حمله سفارت آلمان به شدت آسیب دید و پس آن این کشور سفارتش را در کابل مسدود کرد.