صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای انسجام جمعیت اسلامی: رئیس جمهور برای مهار جزیره‌های قدرت تلاش کند

شورای انسجام جمعیت اسلامی: رئیس جمهور برای مهار جزیره‌های قدرت تلاش کند

اعضای شورای انسجام جمعیت اسلامی از رئیس جمهور غنی خواهان مهار کردن جزیرههای قدرت شدند. آنان در دیدار با رئیس جمهور گفتهاند که موجودیت جزیرههای قدرت به صلح و ثبات صدمه وارد میکنند و برای مهار آنها باید تلاش شود.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیهای نوشته است که رئیس جمهور غنی شامگاه روز پنجشنبه، 30 قوس، با اعضای شورای انسجام جمعیت اسلامی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است. در این دیدار سیداکرام الدین عضو مجلس نمایندگان، قاضی رازمحمد لیلی، رحیم بیک یعقوبی و غلام فاروق مجروح  به نمایندگی از اعضای شورای انسجام این حزب صحبت کردند. 
اعلامیه ارگ به نقل از اعضای شورای انسجام جمعیت اسلامی نوشته است: « موجودیت جزیرههای قدرت چه در داخل و چه در بیرون حکومت، باعث صدمه زدن به صلح و ثبات میشود و از رئیس جمهور میخواهیم که برای مهار کردن جزیرههای قدرت تلاش نماید.» اعضای شورای انسجام حزب جمعیت همچنان گفته اند که از تصمیم حکومت برای مهار جزیره‌‎های قدرت دفاع خواهیم کرد.  رئیس جمهور غنی نیز در این دیدار گفته است که حکومت فعلی تقاضای زمان است و مسئولیت همه مردم و سیاستمداران این است تا اتحاد و همبستگیشان را حفظ کنند. او همچنین با اشاره بهدست آوردهای حکومت در سه سال اخیر گفته است : «ما به ثبات نظام نیاز داریم، زیرا بیثباتی و نبود نظام را تجربه کردیم که هیچگاهی به نفع افغانستان نبوده است.» بهگفته آقای غنی، اصلاحات موضوعی است که همه روی آن اجماع دارد.
این دیدار و اظهارات بعد از جنجالی شدن منظوری استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ توسط رئیس جمهور و گماشتن انجینیر محمد داوود به عنوان والی جدید بلخ، صورت گرفت.
حزب جمعیت اسلامی پیش از این با نشر اعلامیهای واکنش تندی به پذیرفتن استعفای آقای نور توسط رئیس نشان داد و خواهان تجدید نظر در این مورد شد. این حزب فرهاد عظیمی عضو مجلس نمایندگان را به عنوان والی جدید بلخ پیشنهاد کرده است، اما شماری از خبرگزاری به نقل از منابعی نوشته اند که این پیشنهاد از سوی ریاست جمهوری رد شده است.