صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفتۀ آینده نشست سه جانبه در بارۀ افغانستان در چين برگزار می شود

هفتۀ آینده نشست سه جانبه در بارۀ افغانستان در چين برگزار می شود

قرار است هفتة آينده، نشست سه جانبه در بارة افغانستان به ميزباني چين در شهر بيجنگ آن کشور، به هدف کاستن تنش ها ميان کابل و اسلام آباد برگزار شود. هاو چينگ سخنگوي وزارت خارچه چين، در صحبت با رسانه ها گفته است که قرار است اين نشست در 26 دسمبر سال روان (روز سه شنبه هفتة آينده) در شهر بيجنگ برگزار شود.  او  افزوده است که کشورش تلاش دارد تا روابط دو همساية آنها (افغانستان و پاکستان) بهبود پيدا کند. به گفتة سخنگوي وزارت خارجة چين، وزيرخارجة اين کشور، همتايان افغان و پاکستاني اش را به کاهش تنش ها ميان کابل و اسلام آباد ترغيب خواهد کرد و تلاش خواهد شد تا تنش ها میان اين دو کشور کاسته شود. وی افزود: «در گفتکوهای سه جانبه، روی سه موضوع مهم صحبت می شود؛ اعتماد سیاسی متقابل، توسعه همکاری و نزدیکی روابط، همکاری های امنیتی و پیکار با هراس افگنی؛ چین امیدوار است که در این گفتگوهای سه جانبه، وفاق و اعتماد میان کابل و اسلام آباد به میان آید.»
درهمین حال، محمود صیقل نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که  کابل امیدوار است تا این نشست، هرچه زودتر نتایج ملموسی در قبال داشته باشد.
صیقل افزود: «ما در بارۀ ضرورت رسیدگی مشکل پناهگاه های امن هراس افگنان در منطقه، با پاکستان در تماس استیم و امید است تا انکشاف های مثبتی را در این باره به زودی ببینیم. ما به نشست سه جانبه هفتۀ آینده وزیران خارجۀ افغانستان، پاکستان و چین در بیجنگ، چشم دوخته ایم.»
در حالی وزارت خارجۀ چین، از برگزاری نشست سه جانبه وزرای خارجۀ سه کشور خبر میدهد که در این اواخر، روابط کابل و اسلام آباد تیره شده است.