صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار آمریکا به پاکستان: دوران پناه دادن به تروریستان به سر آمده است

هشدار آمریکا به پاکستان: دوران پناه دادن به تروریستان به سر آمده است

مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که شامگاه روز پنجشنبه، 30 قوس، به افغانستان آمد، در سخنرانی خود در جمع سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام، به پاکستان هشدار داد که از پناه دادن به گروههای تروریستی دست بردارد.
آقای پنس در سخنرانی خود افزود: پاکستان برای سالها به طالبان و گروههای تروریستی دیگر پناه داده است. اما آن دوران دیگر به سر آمده است.
او هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلام استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا را تکرار کرد و گفت: من یکبار دیگر این مسئله را تکرار میکنم که پاکستان در مشارکت با آمریکا خیلی چیزها به دست میآورد. برعکس، این کشور با پناه دادن به جنایتکاران و تروریستها، خیلی چیزها را از دست خواهد داد.
آقای پنس به سربازان آمریکایی در بگرام گفت که تا پیروزی نهایی به نبرد با تروریستها در افغانستان ادامه خواهند و استراتژی جدید کشورش برای افغانستان، موفقیت آمیز بوده است.
او افزود که ما به همکاری شرکای افغان خود برای اولین بار در سه سال گذشته مانع حمله طالبان به مراکز ولایات شدهایم، با حمله به شبکه قاچاق مواد مخدر طالبان بصورت بی سابقه به منابع مالی آنها ضربه زدیم. او تاکید کرد که اکنون طالبان در موضع دفاعی قرار گرفته اند.
دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی
معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنین در ارگ ریاست جمهوری با مقامات ارشد حکومت وحدتملی دیدار کرد.
رئیس جمهور غنی در این دیدار گفته است که روابط افغانستان و آمریکا بر مبنای "منافع مشترک و استراتژیک" شکل گرفته و بیشتر از پیش تقویت خواهد شد.
آقای غنی همچنین از کمکها و همکاریهای ایالات متحده آمریکا به دولت و مردم افغانستان، تشکر کرده است.
مایک پنس نیز در این دیدار به رهبران حکومت وحدت ملی گفته است که همکاری کشورش با افغانستان در بخشهای مختلف ادامه و توسعه خواهد یافت.
او همچنین از دستاوردهای حکومت افغانستان در بخشهای امنیتی، مبارزه با فساد، صلح، همکاریهای منطقهای، و حکومتداری خوب ستایش کرده است.
مایک پنس عالی رتبه ترین مقام اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که تاکنون به افغانستان سفر کرده است. بعد از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، وزرای خارجه و دفاع این کشور نیز به افغانستان سفر کرده بودند.
ایالات متحده در ماه آگست سال جاری میلادی استراتژی جدید خود برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد و بعد از آن فشارها بر پاکستان برای از بین بردن پناههگاهای تروریستان در خاکش، افزایش یافته است.