صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان طرح قانون منع شکنجه را با اکثریت آرا تصویب کرد

مجلس نمایندگان طرح قانون منع شکنجه را با اکثریت آرا تصویب کرد

مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس جمهوری در خصوص منع شکنجه را با اکثریت آرا به تصویب رساند. این قانون، چهار فصل و 21 ماده دارد.
محمد حسن شریفی بلخابی روز شنبه، دوم جدی، به نمایندگی از کمیسیون عدلی و قضایی این قانون را به مجلس ارائه کرد و گفت که قانون مورد تصویب همه کمیسیونها قرار گرفته است.
دفتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری ماه حوت سال گذشته، طرح قانون منع شکنجه را آماده و به جلسه کابینه ارائه کرد. این طرح قانون به منظور حمایت از حقوق زندانیان، بازداشتی‌‌ها و افراد متهم تهیه شده است.
بر اساس این قانون، افرادی که مرتکب شکنجه میشوند، با تصویب این طرح قانونی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
گفتنی است که این قانون در تعطیلات زمستانی مجلس طی فرمانی تبدیل به قانون شده بود و دیروز با اکثریت آرا توسط مجلس تصویب شد.
افغانستان در سال ۱۳۶۸ به کنوانسیون منع شکنجه پیوسته، ولی تا حال هیچ قانون ویژه ملی برای تحقق مفاد این کنوانسیون در کشور تصویب نشده بود. اما قانون اساسی کشور شکنجه را ممنوع کرده است.