صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسماعیل خان: برکناری نور زمینۀ فعالیت داعش را در شمال بیشتر هموار می‎کند

اسماعیل خان: برکناری نور زمینۀ فعالیت داعش را در شمال بیشتر هموار می‎کند

اسماعیل خان یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی صدایش را به حمایت از عطا محمد نور والی پیشین بلخ بلند کرد. وی از رئیس جمهور می خواهد که از برکناری عطا محمد نور صرف نظر کند.
به گزارش رادیو آزادی، او می گوید که با برکناری آقای نور زمینه برای فعالیت گروه داعش در شمال افغانستان بیشتر هموار می شود.
اسماعیل خان که در یک کنفرانس مطبوعاتی دیروز «۳ جدی ۱۳۹۶» در منزل مسکونی اش در هرات صحبت می کرد گفت، در صورتی که حکومت افغانستان از برکناری آقای نور صرف نظر نکند، نا امنی ها در شمال افغانستان افزایش میابند و فعالیت گروه های تروریستی در شمال بیشتر می شود.
او افزود: "من به جناب رئیس صاحب جمهور پیشنهاد می کنم که حذف جناب عطا محمد نور غیر از این که بتواند زمینۀ تقلب گسترده را در انتخابات به وجود بیاورد، حذف استاد عطا غیر از این که نا امنی و زمینۀ بیشتر حضور طالبان و داعش را در این منطقه بیشتر بسازد. من فکر می کنم که دیگر پیامدی نخواهد داشت."
دوشنبۀ هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور استعفای عطا محمد نور والی اسبق بلخ را امضا کرد و بهجای آن انجنیر داوود را بهحیث والی بلخ معرفی کرد.
اکنون اسماعیل خان هشدار می دهد اگر حکومت  در مورد برکناری آقای نور از ولایت بلخ تجدید نظر نکند، افغانستان با یک فاجعه بزرگ مواجه خواهد شد.
او میافزاید: "من امیدوارم که جناب رئیس جمهور فرمانش را که بسیار مهم است و اما خط قرآن نیست که اگر تطبیق نشود، خدا نا خواسته گناهکار می شوند و باید خود را از گناهکاری بکشند و حتی به یک فاجعه هم روبهرو شوند. امیدوارم که از تبدیلی استاد عطا محمد نور خودداری کنند، تا خدا ناخواسته ذهنیت گزینه های بعدی به فکر ملت نگردد."
شاهحسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.