صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد ساخت بند «مچلغو» در ولایت پکتیا با یک شرکت روسی به امضا رسید

قرارداد ساخت بند «مچلغو» در ولایت پکتیا با یک شرکت روسی به امضا رسید

وزارت انرژی و آب قرارداد ساخت بند مچلغو در ولایت پکتیا را با یک شرکت روسی به نام «پروجکت دیزاین اجنسی کمپنی» به ارزش 22.9 میلیون دالر به امضا رساند. این قرارداد دیروز، یکشنبه سوم جدی، با حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور امضا شد. آقای عبدالله در سخنرانی در مراسم امضای قرار داد این پروژه گفت که ایجاد بندهای آب و برق یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی و این تعهد در حالی اجرایی شدن است. او افزود که کار ساخت بند مچلغو در هفته جاری آغاز خواهد شد. رئیس اجرائیه وعده کرد که نیروهای امنیتی امنیت این پروژه را خواهند گرفت و به گروههای مسلح اجازه نخواهند داد تا برای تطبیق پروژههای ملی که براساس خواست مردم است، مزاحمت ایجاد کنند. او به شرکت روسی و وزارت انرژي و آب اطمینان داد که نیروهای امنیتی در تامین امنیت بند مچلغو تلاش خواهند کرد.
همچنین علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفت که کار ساخت این بند، تا سه سال آینده از سوی شرکت روسی تکمیل خواهد شد. بهگفته او، با تکمیل شدن این بند حدود 2300 هکتار زمین در ولایت پکتیا آبیاری و 404 کیلووات برق نیز تولید خواهد شد.
وزیر انرژی و آب میگوید که به دلیل اختلاف میان شرکتهای قرارداری، کار ساخت این بند که چند سال پیش آغاز شده بود، در سال 1393 متوقف شد؛ اما پس از سه سال توقف، کار ساخت آن دوباره آغاز میشود.
آقای عثمانی افزود که حدود 200 میلیون دالر در بخش ساخت بندهای آب و برق در سال جاری هزینه شده و ساخت بند مچلغو نیز شامل آن است.  بند مچلغو در ولسوالی احمدآباد ولایت پکتیا موقعیت دارد و ارتفاع آن به 47 متر میرسد.
در همین حال، شمیم کتوازی والی پکتیا در مراسم امضای این قرارداد گفت که خواست مردم پکتیا با تکمیل شدن بند مچلغو برآورده خواهد شد. او از شرکت قرارداد کننده خواست تا کار ساخت این بند را «به گونه اساسی» تکمیل کند. رئیس شرکت روسی وعده کرده است که بند مچلغو را در زمان تعیین شده و به شکل معیاری خواهد ساخت.