صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تعداد سربازان بحری آمریکا در هلمند افزایش می یابد

تعداد سربازان بحری آمریکا در هلمند افزایش می یابد

قوماندان نیروهای بحری آمریکا در هلمند، می گوید که آنها تعداد نیروهای شان را در این ولایت افزایش می دهند. به گزارش پژواک، عمرځواک سخنگوی والی هلمند، دیروز (۳ جدی) گفت که این مطلب را، جنرال ریچارد سپنسر قوماندان عمومی نیروهای بحری امریکا، در جریان سفرش در راس یک هیئت از قوماندانان بلندپایه به هلمند، درنشستى با حیات الله حیات والی این ولایت و دیگر مقامات محلی اظهار داشت.
وی افزود که این نشست، در پایگاه نظامی شوراب برگزار شد، که مل پاسوال غلام داوود تره خیل قوماندان زون ۵۰۵پولیس، برید جنرال ترین معاون۲۱۵ قول اردوى میوند، تورن جنرال  ياسين خان رييس امنیت ملی هلمند نیز در آن اشتراک شتند.      
سخنگوی والی هلمند گفت که در این نشست، بر سر وضعیت اخیر امنیتی در هلمند بحث مفصل و تبادل نظرها صورت گرفته است. سخنگوی والی گفت که جنرال رابرت نیلر قوماندان عمومی نیروهای مرین یا بحری امریکا، در این نشست دستاوردهای نیروهای افغانستان را طی چند ماه گذشته قابل توجه خواند.
وی گفت که بر اساس استراتیژی جدید امریکا برای افغانستان، حضور نیروهای بحری در هلمند را، با درنظرداشت وضعیت این ولایت افزایش می دهند و نیروهای امریکایی متعهداند تا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت نمايند.
جنرال بیلر افزود که هنوزهم به کارهای بیشتر نیاز است؛ تا در این ولایت انجام شود؛ گسترش و تامین مناطق امنیتی، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، افزایش کارهای بازسازی و حکومتداری و همچو کارهاى ديگر، از جمله کارهايی است که باید مورد توجه بيشتر قرار گيرد.