صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر داخله: بیش از 700 وسیله نقلیه وزارت، در اختیار پولیس نیست

وزیر داخله: بیش از 700 وسیله نقلیه وزارت، در اختیار پولیس نیست

وزارت امور داخله اعلام کرد که بیش از 700 وسلیه نقلیه این وزارت به دست افراد و اشخاصی است که کارمند وزارت نیستند اما از وسایط استفاده میکنند.
ویس احمد برمک، وزیر امور داخله روز یکشنبه، 3 جدی، که در مشرانوجرگه سخنرانی میکرد، گفت که اکثر این وسایط به صورت خودسر از وزارت گرفته شده و دیگر برگردانده نشده است.
آقای برمک اضافه کرد که برخی از این وسایط بر اساس فرمان رئیس جمهوری داده شده اما اکثر این وسایط را به صورت غیر قانونی در اختیار گرفته اند. او از شخص یا فرد خاصی نام نبرد.
او همچنین اضافه کرد که در شهر کابل 400 سرباز این وزارت نیز به صورت خدمتی در اختیار اعضای شورای ملی و افراد بانفوذ هستند.
وزیر امور داخله گفت که به زودی اعلامیهای صادر میکنیم که تمامی وسایط گرفته شده را به وزارت برگردانند.
این اولین باری نیست که اعلام میشود که وسایط نقلیه دولت در اختیار کسانی است که دیگر کارمند دولت نیستند؛ پیش از این نیز گزارشهای فراوانی مبنی بر بردن وسایط بعد از ختم ماموریت وجود دارد.
سال گذشته نیز گزارشی منتشر شد که 45 عراده وسیله نقلیه دولتی را برخی از کارمندان دولت بعد از ختم ماموریتشان با خود بردهاند که 23 عراده آن زره بوده است. ارزش این موترها 2.3 میلیون دالر برآورد شده است. از این میان، 8 عراده موتر –زرهی و غیر زرهی- را حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با خود برده است.  همچنین گزارش دیگری منتشر شده بود که فضلاحمد معنوی چند عراده موتر –زرهی و غیر زرهی- کمیسیون مستقل انتخابات را با خود بعد از ختم ماموریتش برده است.
گفتنی است که در این فهرست، نام برخی از وزیران و اعضای شورای ملی نیز وجود دارد که وسایط دولتی را بعد از ختم ماموریتشان پس ندادهاند.