صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع: حملات هوایی نیروهای خارجی در جنگ هلمند مؤثر بوده است

وزارت دفاع: حملات هوایی نیروهای خارجی در جنگ هلمند مؤثر بوده است

وزارت دفاع می گوید، نیروهای خارجی در ولایت هلمند با نیروهای امنیتی افغان در بخش های تعلیم و تربیه، تجهیز، مشورهدهی، پلان های جنگی و بخش هوایی در آن ولایت کمک و همکاری می کنند.
این وزارت می گوید، حمایت هوایی نیروهای خارجی از نیروهای امنیتی افغان در جنگ هلمند مؤثر می باشد.
به گزارش رادیو آزادی، دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه «۴ جدی ۱۳۹۶» گفت، در صورت نیاز و خواست ما در جنگ هلمند نیروهای خارجی با نیروهای امنیتی افغان کمک های لازم را مهیا می کند.
وزیری گفت، علاوه بر همکاریهایشان در بخش های مختلف همکاری نیروهای خارجی در بخش هوایی با نیروهای افغان مهم می باشد.
او افزود: "زمانی که جنگ باشد و ما از آن ها بخواهیم که در بخش هوایی و جنگ با ما همکاری کنند، خارجی ها همکاری می کنند. حمایت هوایی آنان برای نیروهای افغان بهخاطر مؤثر است که بعضی اوقات نیروهای هوایی ما زیاد مصروف می باشند، ضرورت احساس می شود که باید با نیروهای امنیتی افغان کمک های هوایی صورت گیرد و خارجی ها این همکاری را می کنند."
پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیایی جنوبی یک تعداد عساکر خارجی بهخاطر سرکوب مخالفین مسلح به ولایت هلمند فرستاده شدند.
دو روز پیش حیاتالله حیات والی هلمند گفته است که هیئت فرستاده شده نظامیان بلند رتبه امریکا به ولایت هلمند با آن ها تعهد کرده است که تروریستان را در آن ولایت شکست می دهند و تعداد نیروهای بحری آن کشور را در افغانستان افزایش می دهند.
در عین حال ریچارد سپنسر قوماندان قوای بحری امریکا در سفر به ولایت هلمند گفته است، تعداد عساکر امریکایی را در آن ولایت بیشتر می سازد.
از سوی هم جمعه گذشته مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در سفر به افغانستان تأکید کرده است که تا ختم تهدیدهای ترویزم در افغانستان نیروهای امریکایی در این کشور باقی خواهند ماند.
هلمند یکی از ولایات نا امن در جنوب افغانستان می باشد که همواره گزارش ها از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در آن ولایت به نشر رسیده اند.
بهگفته آقای حیات در حال حاضر ۵ ولسوالی هلمند تحت کنترول طالبان مسلح قرار دارند.
در عین حال هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی مشرانو جرگه گفت، در کنار جنگ هلمند باید روی پروسه صلح کارهای همهجانبه صورت گیرد.
وی افزود: " مسئله هلمند با جنگ حل نمی شود و دخیل ساختن خارجی ها در این مسئله جنگ را تازه می کند. یک دستاورد بزرگ حکومت اینست که در سراسر افغانستان به خصوص در ولایت هلمند بهخاطر صلح کارهای همهجانبه صورت گیرد." والی هلمند می گوید، در شش ماه گذشته ۳۵ تن از قوماندانان مهم مخالفین مسلح در این ولایت کشته شده اند.
از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می گوید، در اول جدی سال جاری عملیات زمستانی بهخاطر سرکوب مخالفین مسلح در سراسر کشور آغاز شده که در این عملیات بهخاطر پسگیری ۵ ولسوالی هلمند از دست مخالفین مسلح نیز توجه بیشتر شده است.