صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: در سال روان مجموعا ۶۷ درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده ‎است

وزارت مالیه: در سال روان مجموعا ۶۷ درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده ‎است

وزارت مالیه افغانستان می گوید که در سال جاری مجموعاً بیش از ۵۰ درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده است.
این وزارت می گوید که تمام وزارت ها و ادارات حکومتی در سال مالی ۱۳۹۶ مجموعاً ۶۷ فیصد بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانده اند.
وزیر مالیه افغانستان روز دوشنبه «۴ جدی ۱۳۹۶» این مطلب را حین تشریح گزارش رشد اقتصادی، افزایش عواید ملی و مصرف بیشتر بودجه در یک نشست خبری بیان کرد.
بر اساس گزارش وزارت مالیه افغانستان، وزارت معارف کمترین بودجه را در سال جاری به مصرف رسانده است.
اکلیل حکیمی گفت که مقدار مصرف شده بودجه امسال در تناسب به سه سال گذشته چند برابر افزایش را نشان می دهد.
او افزود: "۶۷ درصد بودجه انکشافی ما در سال مالی ۱۳۹۶ به مصرف رسیده است، در حالی که بودجه انکشافی اختیاری و غیر اختیاری ما در سال ۱۳۹۳، ۴۴ فیصد، در سال ۱۳۹۴، ۵۳ فیصد و در سال ۱۳۹۵، ۵۴ فیصد به مصرف رسیده بود."
وزیر مالیه افغانستان همچنان گفت که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱،۳ فیصد بوده، اما این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲،۶ فیصد رسیده است.
این در حالیست که ولسی جرگه سال قبل ۱۶ وزیر کابینه حکومت را بهخاطر مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی مورد استیضاح قرار داد که در نتیجه رأی اعتماد را از هفت وزیر پس گرفت.
ولسی جرگۀ افغانستان حدود دو هفته قبل بودجه ارائه شده سال مالی ۱۳۹۷ را نیز غیر متوازن خوانده و آن را رد کرد.
بر اساس گزارش وزارت مالیه افغانستان، وزارت معارف ارگان حکومتی است که در سال جاری مالی کمترین یعنی ۳۷ فیصد بودجه را به مصرف رسانده است.
این که چرا این وزارت نتوانسته است در سال مالی ۱۳۹۶ بودجه لازم را به مصرف برساند، مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف عوامل آن را اینگونه برجسته می سازد:
"عواملی که وزارت معارف نتوانسته است بودجه خود را به مصرف برساند این است که برخی پروژه ها بیشتر از یک سال را در بر می گیرد. تأخیر در پروسه تدارکات، نا امنی که به سبب آن کارهای برخی پروژه ها ادامه نمیابد، پائین بودن ظرفیت قراردادیان می باشد که شرکت ها شرایط را تکمیل می کنند، اما در میدان عمل کاری را انجام داده نمی توانند."
وزارت معارف افغانستان در حالی یکی از عوامل کمتر مصرف شدن بودجه از سوی این وزارت را نا امنی عنوان می کند که وزارت مالیه می گوید، بودجه سال آینده با تلاش های مشترک ادارت دولتی به خصوص ارگان های امنیتی به شکل بهتر آن به مصرف خواهد رسید.
از سوی هم مسئولان ارگان های امنیتی گفته است که آنان بهخاطر تأمین امنیت تلاش می کنند.