صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: رهبری حزب جمعیت با استعفای عطا محمدنور موافق بود

عبدالله: رهبری حزب جمعیت با استعفای عطا محمدنور موافق بود

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در جلسه شورای وزیران گفت که رهبری حزب جمعیت اسلامی با استعفای عطا محمد نور موافق بود.
آقای عبدالله دیروز، دوشنبه 4 جدی، گفت که وی پانزده روز قبل با پذیرفتن استعفای عطا محمد نور موافقت کرده و افزود: رهبری جمعیت با ما یکجای بودند.
رئیس اجرائیه گفت که قرار بود رهبران حزب جمعیت اسلامی در سفر به ولایت بلخ، این مسایل را حل کنند، اما آنها وقتی از ولایت بلخ برگشتند، نظر شان تغییر کرده بود.
او اظهار امیدواری کرد که جنجالهای بوجود آمده بر سر استعفای عطا محمد نور بصورت« مسالمت آمیز»  حل گردد.
در روزهای گذشته عطا محمد نور به آقای عبدالله تاخته بود و او را«مار آستین» خطاب کرده و گفته بود که در پذیرفتن استعفای او، 80 درصد آقای عبدالله نقش داشته است.
اما رئیس اجرائیه این ادعا را رد کرد و گفت: خودش (عطامحمد نور) استعفا را مطرح کرده، شرایط بوده یا نبوده، کار من نیست... من رئیس اجرائیه هستم و خدمتکار همه. چه صحبتها و وعدههایی شده به خودشان ارتباط دارد که مسایلی گذشته است.
عطا محمد نور همچنین ادعا کرده بود که ریاست جمهوری به تنهایی نمی تواند او را برکنار کند، چرا که حزب جمعیت یک طرف مسئله در تشکیل حکومت وحدت ملی است و بدون موافقت این حزب کسی نمی تواند او را برکنار کند.
اما آقای عبدالله دیروز تاکید کرد که در ارتباط به تشکیل حکومت وحدت ملی، تشکیل کابینه و شورای وزیران فقط خودش با رئیس جمهور غنی در ارتباط بوده و با طرفدارانش در این رابطه مشوره کرده است.
ارگ ریاست جمهوری دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور را از ولایت بلخ پذیرفته است.
حزب جمعیت اسلامی که آقای نور از اعضای برجسته و رئیس اجرائیه آن است، با این تصمیم به شدت مخالفت نشان داد و خواهان تجدید نظر ارگ ریاست جمهوری در تصمیمش شد.
با گذشت یک هفته از پذیرفتن استعفای آقای نور توسط رئیس جمهور غنی، هنوز جنجالها بر سر مسأله استعفای او پایان نیافته و والی جدید بلخ به کارش آغاز نکرده است.