صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

علمای دینی از طالبان خواستند که به مذاکرات صلح بپیوندند

علمای دینی از طالبان خواستند که به مذاکرات صلح بپیوندند

صدها تن از عالمان دین با صادر کردن یک قطعنامه ای از طالبان مسلح خواستند تا وارد مذاکرات صلح بینالافغانی شوند و از جنگ دست بکشند. به گزارش رادیو آزادی، آنان همچنان گفتند که طالبان مسلح باید زمینه حضور دوامدار نیروهای خارجی و مداخلات قدرت های منطقه ای در افغانستان را فراهم نکنند. این عالمان دین از ۳۴ ولایت کشور این خواست را روز سه شنبه در پایان نشست مشورتی دو روزه مطرح کردند. در قطعنامه تأکید شده است که حکومت باید برای آغاز گفتوگوهای صلح با طالبان از بردهباری کار گیرد. بخشی از این قطعنامه ۲۹ ماده ای از سوی عطا الله فیضانی چنین به خوانش گرفته شد:
"به احترام آرمان صلح در افغانستان، طالبان باید به مذاکرات بینالافغانی لبیک بگویند و هر خواستی که دارند باید بالای میز بگذارند. طالبان از صفوفشان باید عناصری را بیرون بکشند که با تروریستان بینالمللی در تماس اند و هیچ ارزشی افغانی و اسلامی را نمی شناسند."
پیش از این نیز، چنین تقاضا از طالبان مسلح صورت گرفته است. هرچند طالبان مسلح در مورد این تقاضای علمای دین تا حال چیزی نگفته است، اما پیش از این ذبیحالله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند، آنان وارد مذاکره نمی شوند.
در بخش از این قطعنامه آمده است که حکومت افغانستان با توجه به پیشنهادات علما، باید برای آغاز مذاکرات پالیسی را در پیش نگیرد که جنگ را به درازا بکشد.
از سوی هم محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح می گوید که بدون همکاری علما صلح ناممکن است و به مشوره های علما گوش می دهند.
در همین حال اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می گوید که این فیصلۀ شورای علما با رهبران حکومت شریک می شود.
او افزود: "قطعنامه کنفرانس مشورتی ملی علما، با علمای که در ولایات یا ایران و پاکستان بوده اند از طریق تیلیفون شریک شده و آنان اطمینان داده اند که از این قطعنامه حمایت می کنند." این عالمان دین همچنان از کشورهای همسایه، جامعه جهانی و سازمان کنفرانس اسلامی خواست تا از مذاکرات بینالافغانی حمایت کنند.