صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان سالانه بیشتر از 600 میلیون دالر از جلغوزه افغانستان سود می‌برد

پاکستان سالانه بیشتر از 600 میلیون دالر از جلغوزه افغانستان سود می‌برد

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور میگوید که به دلیل نبود زیر بناها، سالانه بیش از نیمی از درآمد جلغوزه کشور به جیب پاکستانیها میرود. آقای حکیمی که روز سهشنبه 5 جدی، در نشست استماعیه مشرانوجرگه شرکت کرده بود، گفت که سالانه فروش جلغوزه کشور در بازار چین به 1.2 میلیارد دالر میرسد که سهم کشاورزان ما 650 میلیون دالر است.
او اضافه کرد که تلاش میکنیم که فروش جلغوزه در بازار چین را احیا کنیم تا تاجران و کشاورزان ما به صورت مستقیم محصولات خود را ارایه کند.  به گفته وی، دولت پیش از این زمینهی صادرات مستقیم انار و زعفران را به بازارهای چینی مهیا کرده است و اکنون تاجران به صورت مستقیم محصولات زعفران و انار کشور را صادر میکنند.
وزیر مالیه که در پی پیشنهادات سناتوران در مورد بودجه سال مالی 97 خورشیدی به مشرانوجرگه رفته بود، تصریح کرد که حکومت وحدت ملی در تلاش است تا چشمههای عایداتی را فعال کند تا نیازمندی به کمکهای خارجی کم شود. آقای حکیمی گفت که حدود 54 درصد بودجه سال مالی 97 خورشیدی را کمکهای جامعه بینالمللی تشکیل میدهد که باید راهکاری برای جایگزینی این مبلغ پیدا کرد.
مجموع بودجهی ملی سال مالی ١٣٩٧، بالغ به ۳۵۷.۶ میلیارد افغانی است، که از آن جمله ۲۶۷ میلیارد افغانی آن را بودجهی عادی و ٩٠ میلیارد افغانی آنرا بودجهی توسعهای تشکیل میدهد. با این وجود سهم حکومت در تمویل آن ۴۷.۵ درصد است.
وزارت مالیه همچنین روز دوشنبه اعلام کرد که عواید کشور نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش یافته است. عواید سال جاری (1396) حدود 2.5 میلیارد افغانی است. وزیر مالیه همچنین به سناتوران گفت که برای جلوگیری از اصراف، طرحی را ایجاد کنیم که تمامی خریدهای ادارهها و وزارتها توسط یک نهاد انجام شود.
حکومت پانزدهم عقرب سال جاری بودجه سال مالی 97 را به مشرانوجرگه فرستاد. سناتوران 38 پیشنهاد برای گنجاندن در بودجه سال مالی 97 به وزارت مالیه ارائه کرده بودند. وزیر مالیه به سناتوران گفت که تمامی پیشنهادها برای توسعه و انکشاف متوازن کشور است و تلاش میشود که به همه آنان توجه صورت گیرد.
نجیبه حسینی نماینده دایکندی در مجلس سنا اما گفت که وزارت مالیه پروژههای ولایتی پیشنهادی سناتورها را در سند بودجه درج نکرده و در این سند به رفاه مردم فقیر جامعه توجه صورت نگرفته است.
خانم حسینی با اشاره به افزایش عایدات از گمرکات گفت که وقتی عاید زیاد میشود تاجر ضرری نمیکند بلکه بیشترین ضربه را قشر فقیر جامعه میبیند. این عضو مشرانوجرگه علاوه کرد که کاهش 50 درصد مالیات از مواد سوختی، هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مواد سوختی در کشور نداشته است. داود غفاری نماینده غور در مشرانوجرگه نیز گفت که این کار وزیر مالیه نمایشی است و نباید چنین برنامههای فرمایشی در مجلس دایر شود.
تصویب بودجه تلویزیون مشرانوجرگه
وزارت مالیه کشور اعلام کرد که برای راه اندازی تلویزیون مشرانوجرگه، بودجهای 15.5 میلیون افغانیگی را برای سال مالی 1397 خورشیدی مد نظر گرفته است.
اکلیل حکیمی گفت که با توجه به پیشنهادی که سناتوران کرده بود و حکم ریاست جمهوری؛ تصمیم بر آن شد که برای مصارف و معاش کارمندان تلویزیون بودجه 15.4 میلیون افغانی در نظر گرفته شود.
بودجه این تلویزیون در حالی به تصویب میرسد که ولسی جرگه حدود سه سال پیش، تلویزیون ولسی جرگه را تاسیس کرد. این تلویزیون فقط به نشرات مجلس نمایندگان میپردازد.
پیش از این، قرار بود که از تلویزیون مذکور دو مجلس استفاده کنند اما گویا برخی از نمایندگان ولسی جرگه با این پیشنهاد مخالفت کرده بودند.