صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند انتقال گاز مایع پروژه تاپی به افغانستان در سال 2019 آغاز می‌شود

روند انتقال گاز مایع پروژه تاپی به افغانستان در سال 2019 آغاز می‌شود

ریاست جمهوری اعلام کرد که روند انتقال گاز مایع ترکمنستان از طریق پایپ لاین پروژه ( TAPI ) از سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز خواهد شد.
 اجمل احمدی، مشاور رئیس جمهوری در امور مالی و بانکداری روز چهارشنبه 6 جدی، در یک نشست خبری مشترک با رئیس اجرایی پروژه تاپی، در کابل گفت: کارهای تخنیکی پروژه TAPI تااکنون به خوبی پیش رفته است.
آقای احمدی افزود که افغانستان افزون بر دریافت گاز مایع در نظر دارد در امتداد خط لوله انتقال گاز ترکمنستان برخی پروژههای اقتصادی مانند خط آهن، فایبر نوری  و به ویژه پروژههای زراعتی را نیز راه اندازی کند.  کار عملی پروژه انتقال لوله گاز مایع ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان (TAPI ) از سال 2018 میلادی آغاز میشود و روند انتقال گاز مایع از طریق این پروژه به افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی شروع خواهد شد.
لوله انتقال گاز ترکمنستان از ولایتهای هرات، فراه، هلمند و قندهار عبور می کند و از طریق کویته و چمن در پاکستان به هند میرسد. مراد امانوف، رئیس اجرایی پروژه  تاپی گفت قرار است ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز مایع با استفاده از این پروژه از ترکمنستان صادر شود که افغانستان، پاکستان و هندوستان از آن استفاده خواهند کرد.  افغانستان در سال ۲۰۱۹ از گاز مایع ترکمنستان از طریق پروژه تاپی استفاده خواهد کرد، اما روند کامل انتقال گاز مایع به پاکستان و هند چهار سال زمان را در برخواهد گرفت. توافقنامه اجرای مرحله اول این پروژه از مسیر افغانستان سوم حوت 1395 خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری با حضور اشرف غنی، رئیس جمهور امضا شد. به گفتهی مقامهای حکومت، اجرای دو مرحلهای که در داخل افغانستان انجام میشود، ۴.۷ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. انتظار میرود که از این پروژه ۱۰میلیارد دالری، سالانه ۴۰۰ میلیون دالر افغانستان بهره ببرد.
لوله انتقال گاز تاپی حدود ۱۸۱۴ کیلومتر طول خواهد داشت که ۱۴۷ کیلومتر از خاک ترکمنستان، ۷۳۵ کیلومتر از خاک افغانستان، و با طی ۸۰۰ کیلومتر در پاکستان، به هند میرسد.
گفتنی است که بحث پروژه TAPI در دهه ۱۹۹۰ میلادی به میان آمد، اما کار اساسی روی این پروژه از سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد و از سال ۲۰۱۳ به اینسو سرعت بیشتر یافته است.