صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنج زندانی با حفر تونل از زندان مرکزی ولایت بلخ فرار کردند

پنج زندانی با حفر تونل از زندان مرکزی ولایت بلخ فرار کردند

مقامهای محلی ولایت بلخ میگویند که پنج زندانی از زندان مرکزی ولایت بلخ با حفر تونلی فرار کردند. به گفته آنان، زندانیان حدود 15 متر تونل را از طرف شمال زندان قبلا حفر کرده بودند و سه شنبهشب 5 جدی، فرار کردند.
مسئولان امنیتی گفتهاند که زندانیان تونلی را از «خیاط خانه» زندان تا تحویل خانه بلاک رهایشی در شمال زندان مرکزی حفر کردهاند. به گفته آنان زندانیان با استفاده از تاریکی شب حفر تونل را انجام دادهاند
عبدالرزاق قادری آمر امنیت پولیس بلخ گفته است که افرادی که از زندان فرار کردهاند، زندانیهای سیاسی نیستد و آنان به جرمهای مانند سرقت، قتل و فعالیتهای تروریستی بازداشت شده بودند.
هنوز هم معلوم نیست که چه کسانی از زندان مرکزی ولایت بلخ فرار کرده اند؛ اما آمر امنیت بلخ تایید کرده است که زندانیانی که با حفر تونل فرار کردهاند، به جرایم سنگین و حبس طویل محکوم شده بودند.
گفته میشود که زندان مرکزی ولایت بلخ، یکی از زندانهایی است که با دیوارهای مستحکم سمنتی احاطه شده است. در این زندان، صدها زندانی به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از جمله قاچاق، فساد و فعالیتهای تروریستی زندانیاند.
این بار نخست نیست که زندانیان با حفر تونل از زندان فرار میکنند. پیش از این حدود 400 زندانی که بیشتر آنان اعضای گروه طالبان بودند در سال 1390 با حفر تونلی از زندان مرکزی ولایت قندهار فرار کرده بودند. پس از فرار این زندانیان، گروه طالبان ادعا کردند که آنان در مدت پنج ماه، 320 متر تونل را حفر کرده بودند.